Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng cảm ứng mô sẹo và tái sinh chồi từ mẫu lá cây dâu tây (Fragaria × Ananassa) nuôi cấy in vitro
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập: 127
Số: 1C
Trang: 61-70
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Đỗ Mạnh Cường (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt
Đề tài liên quan: 0