Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và bình tuyển cây Quýt Hương Cần đầu dòng tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 3A
Trang: 37 - 46
Lĩnh vực: Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Dung
File đính kèm:
  1. DDHH2019-QHC.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/issue/view/182