Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống lúa địa phương cho vùng đất khó khăn về nước tưới ở khu vực miền trung
Tạp chí:
ISSN: 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 22
Trang: 11-16
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Tiến Long (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy
File đính kèm:
  1. 1_004.jpg
Đề tài liên quan: 0