Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC TIỂU VĂN HÓA NHƯ ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU CỦA KỸ NĂNG LIÊN VĂN HÓA
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo quốc tế nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IV
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)
File đính kèm:
  1. Hội_thảo_liên_ngành_lần_4_Báo_cáo_của_Phạm_Anh_Tú.docx
Đề tài liên quan: 0