Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá đặc điểm nông sinh học cây địa liền (Kaempferia galangal) tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 3A
Trang: 27 - 36
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Nguyễn Văn Chí, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/4945