Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876 của Dutreuil de Rhins (Nguyễn Quang Trung Tiến dịch và chú giải)
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 1859-0152
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (1859-0152)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 6 (149). 2018
Trang: 148-167
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Văn hóa - lịch sử Huế