Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cuộc đấu tranh với Nhật Bản để khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước năm 1945
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-84-3396-3
Tên tạp chí Tập san Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 12 (01.2019)
Trang: 50-67
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng