Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Từ sông An Cựu đến sông Lợi Nông: Một điểm son trong công tác thủy lợi triều Nguyễn
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 1859-0152
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (1859-0152)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 6 (149). 2018
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Văn hóa - lịch sử Huế