Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The land snail family Streptaxidae J. Gray, 1860 from Thua Thien Hue, Vietnam, with description of two new species (Gastropoda: Pulmonata)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Ruthenica (0136-0027, E-ISSN: 2307-7336)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản DEPT GEOGRAPHY & GEOLOGY, FLORIDA ATLANTIC UNIV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: 29
Số: 2
Trang: 87-94
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
File đính kèm:
  1. The_land_snail_family_Streptaxidae_J__Gray,_1860_from_Thua.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://biotaxa.org/Ruthenica/article/view/47212