Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO GIÀN PHƠI NÔNG, HẢI SẢN THÔNG MINH
Tạp chí:
ISSN: 1859-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 2
Trang: 40-47
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Đạt
File đính kèm:
  1. IMG-1142.JPG
Đề tài liên quan: 0