Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nhân Giống Invitro Một Số Loài Lan Rừng Việt Nam Thuộc Các Chi Aerides, Dendrobium Và Rhynchostylis
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp Chí Sinh Học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1995
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Mai Văn Phô
Đề tài liên quan: 0