Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Pu Hu Nature Reserve establishment and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s upland

The 4th Asian Conference on Geography., 2019
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến
Liên kết: http://www.acg2018.cn

Xác định hiệu suất lượng tử của dung dịch carbon nano chế tạo từ hạt kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Khoa Quang, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Tấn Hoàng Vũ (Chính), Hồ Thị Thu Hương

2588-1213

Hình tượng con người chối bỏ đô thị trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/issue/view/177

2366-2565

Strength of Granulated Blast Furnace Slag during Hydration Reaction Process

Lecture Notes in Civil Engineering, 2019
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Hồ Trung Thành, Trần Thị Ngọc Quỳnh
Liên kết: https://cigos2019.sciencesconf.org/

2434-849X

Implementing CEFR at a Vietnamese University- General English language teacchers' perceptions

CEFR journal: Research and Practice, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải

1859-476X

Ảnh hưởng của ba tổ hợp lợn lai và hai khẩu phần thức ăn đến sinh trưởng và năng suất thân thịt trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Hoàng Thị Mai, Nguyễn Xuân Bả, Văn Ngọc Phong, Trần Thanh Hải, Huỳnh Thị Mai Hồng, Hồ Lê Quỳnh Châu

Tư tưởng Phan Bội Châu về vai trò của giáo dục

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

0121-3784

Protein-enrichment of cassava pulp as feed for growing pigs

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dư Thanh Hằng (Chính), Hồ Lê Quỳnh Châu
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd31/5/hang31073.html

Bối cảnh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong những năm đầu thế kỷ XXI và tác động của nó đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Hội thảo khoa học "Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới", Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình (Chính), Đỗ Hoàng Sơn
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create