Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1939-0807

Algorithms for checking zero-dimensional complete Intersections

Journal of Commutative Algebra, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Lê Ngọc Long, Martin Kreuzer, Lorenzo Robbiano
Liên kết: https://arxiv.org/abs/1903.09563

Pu Hu Nature Reserve establishment and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s upland

The 4th Asian Conference on Geography., 2019
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến
Liên kết: http://www.acg2018.cn

Xác định hiệu suất lượng tử của dung dịch carbon nano chế tạo từ hạt kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Khoa Quang, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Tấn Hoàng Vũ (Chính), Hồ Thị Thu Hương

1027-5487

An application of liaison theory to zero-dimensional schemes

Taiwanese Journal of Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Linh, Lê Ngọc Long (Chính), Martin Kreuzer, Nguyễn Chánh Tú
Liên kết: https://arxiv.org/abs/1904.00703

1859-476X

Năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 nuôi công nghiệp chuồng kín ở miền Trung

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Mai (Chính), Lê Đình Phùng (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Văn Ngọc Phong, Hồ Lê Quỳnh Châu

2588-1213

Hình tượng con người chối bỏ đô thị trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/issue/view/177

2366-2565

Strength of Granulated Blast Furnace Slag during Hydration Reaction Process

Lecture Notes in Civil Engineering, 2019
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng, Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Hồ Trung Thành, Trần Thị Ngọc Quỳnh
Liên kết: https://cigos2019.sciencesconf.org/

2434-849X

Implementing CEFR at a Vietnamese University- General English language teacchers' perceptions

CEFR journal: Research and Practice, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải

Social Media and Political Engagement of the Vietnamese Diaspora in Poland

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế (không thuộc ở mục 3) có phản biện khoa học., 2019
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính)
Liên kết: https://euroseas2019.org/program/panels/the-politics-of-engagement-southeast-asian-diasporas-in-relation-to-home-countries

0143-7720

Green human resource management: A comprehensive review and future research agenda (ISI/SSCI - A ranking in ABDC list, Q2)

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ISI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Phạm Nhật Tân (Chính)

1859-1477

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2016-2018 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Phạm Văn Phúc, Đào Đức Hưởng
Liên kết: http://vnmonre.vn/