Dữ liệu bài báo khoa học

Thị tứ và làng buôn ở vùng Thuận Quảng thế kỷ XVIII

The Fourth International Conference on Vietnamese Studies., 0000
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Bùi Thị Tân

Nghiên cứu thành phần kháng khuẩn trong Bokashi trầu và mối quan hệ giữa chúng với nhóm vi sinh vật có lợi

0000
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: An, Lê Thị Thu An, Trần Quang Khánh Vân

Communicative Language Teaching: Unity within Diversity.

ELT Journal, 0000
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Hòa Hiệp

Study on the sorption of heavy metal ions from waste-water using the nanocomposites of chitosan and montmortllonite

International Symposium on Eco-materials processing and design, 0000
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi

Study on the sorption of heavy metal ions from waste-water using the nanocomposites of chitosan and montmortllonite

International Symposium on Eco-materials processing and design, 0000
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi

Từ Cố Đô Huế đến Pari nước Pháp của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Xác minh khoa học thông tin về những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, học tập, lao động và tham gia các hoạt động yêu nước ở Huế". Nxb. Thuận Hóa, 0000
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc

Từ Cố Đô Huế đến Pari nước Pháp của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Xác minh khoa học thông tin về những người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, học tập, lao động và tham gia các hoạt động yêu nước ở Huế", Nxb. Thuận Hóa, 0000
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc, Nguyễn Thế Phúc

Một số đặc điểm sinh sản cá chai Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế Biển Đông 2012. Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam - Viện Hải Dương học Nha Trang, 0000
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Thị Nam Thuận, Thùy, Nguyễn Thị

Đặc tính sinh trưởng và thành phần thức ăn của cá chai Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế Biển Đông 2012. Viện Hàn lâm Khoa học Việt nam - Viện hải Dương học Nha Trang, 0000
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Thị Nam Thuận, Thùy, Nguyễn Thị

On the Dispersive Ordering and Applications

ISRN Applied Mathematics, 0000
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Nguyễn Văn Sơn, Hùng, Trần Lộc