Dữ liệu bài báo khoa học

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm giáo dục kết hợp với lao động sản xuất

Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Viện nghiên cứu KHGD - Phân hiệu phía Nam, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Một số mô hình toán phục vụ qui hoạch công nghiệp thành phố Huế

Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vũ Tiến

Pig breeding in central Vietnam and it's improvement

ACIAR Proceeding No=68. "Exploring approaches to research in the animal sciences in Vietnam, 1995" , 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả:

Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học theo hướng tích cực hóa hoạt động người học.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới PPGD và Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I., 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Phương hướng khai thác khả năng giáo dục dân số của chương trình Địa lý 11 trong bài dạy tài liệu mới trên lớp

Tập san Khoa học ĐHSP Huế, tháng 8/1993, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Cải tiến phương pháp giảng dạy thông qua việc tích hợp giáo dục dân số vào dạy học Địa lý PTTH

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về cải tiến phương pháp dạy - học địa lý ở trường phổ thông. Bộ GD&ĐT, Hà Nội, tháng 8/1993, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Tăng cường các PPDH Địa lý lấy học sinh làm trung tâm

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về cải tiến phương pháp dạy - học địa lý ở trường phổ thông. Bộ GD&ĐT, Hà Nội, tháng 8/1993, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Tổng hợp các hợp chất loại bis-[2-(indolyl-3)-4-(indolyl-3)vinylquinolin]

Tạp Chí Hóa Học, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan

Xác định sự phân hóa lãnh thổ của các di tích lịch sử - văn hóa Thừa Thiên Huế và hướng khai thác phục vụ mục đích du lịch

Thông báo Khoa học ĐHSP Hà Nội I, số 3/1994, 1995
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Trần Văn Thắng