Dữ liệu bài báo khoa học

Công chúng Nam Bộ với thể loại tiểu thuyết văn xuôi tiếng Việt (giai đoạn cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX)

Thông báo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà nôi, 1993
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Tình hình nghiên cứu mỹ thuật Huế trong những năm gần đây

Thông tin Khoa học trường ĐHTH Huế, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng

Đề tài nông thôn trong tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Thành

Đánh giá một phần chất lượng nguồn nước xã Thuỷ Dương

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Bước đầu tìm hiểu một số giống dưa chuột trồng tại Huế.

Tập san khoa học công nghệ trường Đại học Nông Lâm Huế 1993, 1993
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Thị Khánh

Tính đa dạng của chi Potamogeton ở các sông vùng Huế

Di truyền học và ứng dụng - Hội Di truyền học Việt Nam, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Tôn Thất Pháp

Microphone Áp Điện Trên Cơ Sở Vật Liệu Gốm PbTiO3

Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc Lần Thứ IV, Hà Nội, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Văn Chương

Tính chất thủy lý - thủy hóa môi trường phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ. Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 1993
Lĩnh vực:
Tác giả: Tôn Thất Pháp