Dữ liệu bài báo khoa học

Gốc tích một câu tục ngữ

Tạp Chí Văn Hóa Dân GianViện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Bước đầu tìm hiểu nhân cách một số cháu được gọi là cá biệt ở trường mẫu giáo Mầm non I - Huế.

Hội nghị Khoa học, Trung tâm nghiên cứu trẻ em NT, Hà Nội. , 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Dẫn liệu về độ mặn của môi trường đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin Khoa học. Trường Đại học tổng hợp Huế. , 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Đoàn Suy Nghĩ

Nghiên cứu áp dụng màn tẩm Permỉthin (OMS -1821) để phòng chống muỗi ở thành phố Huế

Thông tin Khoa học Trường Đại học Tổng hợp Huế. Số 7, tr. 120-123, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Trọng Sơn

Nghiên cứu họ Acrididae (Orthoptera) ở Thừa Thiên Huế

Thông tin Khoa học trường đại học Tổng hợp Huế. Số 7, tr. 116-119, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Trọng Sơn

Cắt cơn đau do giun chui ống mật bằng Levamisol đơn thuần, tức thì

Hội nghị khoa học sáng tạo tuổi trẻ các Trường Đại học Y Dược toàn quốc lần III, 1991
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hữu Dàng

On Globalization Over U(1) - Covering Of Zuckerman (g,k)-module

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 1991
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trần Đạo Dõng