Dữ liệu bài báo khoa học

Hành động lời nói

Kỷ yếu Hội thảo Phương pháp dạy và học ngoại ngữ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất-Bộ Giáo dục (Huế), 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Văn Phước

Quan niệm ngữ nghĩa trong dạy và học ngoại ngữ

Kỷ yếu Hội thảo Phương pháp dạy và học ngoại ngữ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất -Bộ Giáo dục (Đà Nẵng), 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Văn Phước

Cấu trúc ngữ nghĩa của đơn vị giao tiếp nhỏ nhất trong tiếng Anh hiện đại

Diễn đàn - Nội san Khoa Ngoại ngữ- ĐHSP Huế, 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Văn Phước

Nhân 3 trường hợp Kahler tại khoa Nội, Học viện Y Huế

Tập San Nghiên Cứu Khoa Học Học Viện Y Huế, 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Hải Thủy

Vài nét về sa khoáng (Titan) trong cát ven biển Bình Trị Thiên và hướng khai thác sử dụng chúng.

Thông tin Khoa học,Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1984
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Văn Canh

Nhồi Máu Cơ Tim Trong Hội Chứng Thận Hư

Tạp Chí Y Học Thực Hành, Hà Nội, (3/1984), 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Văn Minh

Chiến thắng Thanh Lam Bồ 26 – 7 – 1951. Mùa Xuân Hương Phú

Số đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Phong Văn hóa và Thông tin Huyện Hương Phú, 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Cung

Hệ thống đề tài và chủ đề trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

Nội san khoa học, ĐHSP Huế, 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Ngô Thời Đôn

Photoluminescence of Rare-Earth centers in ZnO phosphors.

Phys. Stat. Sol. (a), 78.K1 61(1983), 1983
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trương Văn Chương, V.X.Quang, N.Q.Liem, L.T.L.Thanh.