Dữ liệu bài báo khoa học

Về Niên Đại Lịch Sử Chùa Chúc Thánh Ở Hội An

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 208-209, 1987
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Tư Liệu Mới Để Xác Định Lại Một Ngôi Chùa Cổ Ở Quy Nhơn

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 211-212, 1987
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Những Hiện Vật Chàm Có Giá Trị Mới Phát Hiện Ở Bình Trị Thiên

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 182-183, 1987
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Trần Nhân Tông Và Việc Mở Đất Trị Thiên Năm 1307

Nghiên Cứu Lịch Sử Bình Trị Thiên, Huế, Tr 35-39, 1987
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Hợp tác kinh tế - Việt - Xô (1975-1985)

Tạp chí khoa học Minck, 1987
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Tận

Nghị quyết 8 và những vấn đề bức xúc của xã hội

Nội san khoa học ĐHSP, 1987
Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Tác giả: Hồ Minh Đồng

Tìm hiểu khuynh hướng sáng tác trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ.

Tạp chí Văn học, 1987
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng