Dữ liệu bài báo khoa học

Lịch sử văn học và lý thuyết tiếp nhận

Tập san Khoa học ĐH Sư Phạm - ĐH Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: cuộc đối thoại với thời đại

Tập san Khoa học ĐH Sư Phạm - ĐH Huế , 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Lịch sử văn học và lý thuyết tiếp nhận

Tập san Khoa học ĐH Sư Phạm - ĐH Huế (số 12), 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục học theo hướng tích cực hóa hoạt động người học,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới PPGD & nghiên cứu Tâm lý học & Giáo dục học”, ĐHSP Hà Nội I, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Về cuốn "Triết học phương Tây hiện đại" và việc dịch thuật triết học.

Báo chí và Tuyên truyền. , 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm: cuộc đối thoại với thời đại

Tập san Khoa học ĐH Sư Phạm - ĐH Huế (số 12), 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Cardiac Autonomic Function in Obese patients

International journal of Obesity, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Bích Ngọc

Dịch tễ học tai biến mạch não tại Huế và vùng phụ cận

Tập san Nghiên cứu và thông tin y học, Đại học Y Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Văn Minh

Nhận xét chỉ số vòng bụng và vòng mông ở sinh viên Y khoa Huế

Tập san Nghiên cứu và thông tin y học. Trường đại học Y khoa Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Bích Ngọc

Khảo sát sự biến động hàm lượng đồng, chì, cadmi trong nuớc máy tại thành phố Huế

Thông tin Khoa học và công nghệ, Sở Khoa Học, Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên - Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thái Long

Rối loạn thần kinh tự động tim trên người béo phì

Tập san Nghiên cứu và thông tin y học. Trường đại học Y khoa Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Bích Ngọc