Dữ liệu bài báo khoa học

Tai biến mạch não trong 5 năm 1989-1993

Tóm tắt báo cáo Hội nghị tai biến mạch não, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Văn Minh

Về việc sử dụng phương pháp dạy học trực quan ở Thừa Thiên - Huế,

Nghiên cứu Giáo dục, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Vấn đề sử dụng phương tiện dạy học ở trường THPT hiện nay,

Thông báo Khoa học & Giáo dục, ĐHSP Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Minh Tiến

Mô hình nông lâm kết hợp ở vùng trung du tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin KHKT Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng

Mô hình kinh tế - môi trường sinh thái trong điều kiện lãnh thổ trung du tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học - Khoa học Tự nhiên. ĐHQG Hà Nội, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Thăng

Minimax solutions of first–order nonlinear partial differential equations with time-measurable Hamiltonians

World Scientific series in Applicable Analysis, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn; Trần Đức Vân, Nguyễn Đắc Liêm

Mặt trận Đường Chín và vai trò của nó trong việc góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ (19????????????

Thông báo Khoa học. Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung

On minimax solutions of first–order nonlinear partial differential equations with t-measurable Hamiltonians

Journal of Mathematics, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thái Sơn, Nguyễn Đắc Liêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của axit axetic, các dẫn xuất clo của chúng (HA) và dung môi pha loãng khi chiết Y (Nd) trong các hệ chiết: Y (Nd) - HA – TBP

Thông báo khoa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện