Dữ liệu bài báo khoa học

Phong Lan – “ Hoa Hậu Của Rừng Quảng Trị”

Báo Quảng Trị, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Phô

Điều kiện sinh thái hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai và sinh khối của chúng

Tuyển Tập Nghiên Cứu Sinh Thái-địa Mạo, ĐHTH Quốc Gia Matxcơva Mang Tên Lomonoxov, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thám

Hình thái động lực và điều kiện sinh thái bờ biển lagoon Trung bộ Việt Nam

Kỷ Yếu Hội Nghị Quốc Tế Sukin Lần III, Matxcơva, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thám

Hình thái và động lực bờ lagoon Trung bộ Việt Nam

Tạp Chí Khoa Học ĐHTH Quốc Gia Matxcơva Mang Tên Lomonoxov, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thám

Mấy vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy phân loại tác phẩm văn học trong chương trình bậc PTTH.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn trong công chúng hơn nửa thế kỷ qua

Thông báo Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Vài nét về lễ tết trong cung đình Nguyễn

Thông tin Khoa học & Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường Thừa Thiên Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng

2. Việc sử dụng thuật ngữ và kí hiệu trong nhà trường hiện nay.

Vật lý phổ thông, 1995
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Giáo

Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng

Tạp chí Văn học, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thành

Về một số đặc điểm đô thị Huế thời phong kiến

Thông tin Khoa học trường ĐHKH Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng

Người Hoa ở Thừa Thiên Huế - lược sử di dân và tổ chức sinh hoạt cộng đồng

TTKH & CN, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên Huế, 1995
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng