Dữ liệu bài báo khoa học

“Ông già Bến Ngự” qua một số hồi ức

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 1985
Lĩnh vực:
Tác giả: Huỳnh Công Bá

Gây tê tủy sống bằng Dolargan

Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo-Học viện Y Huế, lần thứ III, 1985
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hồ Khả Cảnh

Một số kết quả về nghiên cứu huỳnh quang của các vật liệu chứa đất hiếm.

Hội thảo khoa học kỹ thuật toàn quốc về đất hiếm lần thứ nhất. Hà nội. 1984., 1984
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trương Văn Chương, Phạm Hồng Dương, Nguyễn Quang Liêm, Vũ Xuân Quang

Một Số Ý Kiến Về Xây Dựng Chương Trình Và Giáo Trình Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy

Kỷ Yếu Hội Thảo Toàn Quốc Lấn 1 Về Ppgd Ngoại Ngữ (Huế), Tr. 99-108, 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Quang Đệ

Tình Hình Đấu Tranh Giai Cấp Ở Thuận Hoá Vào Thế Kỷ XVIII

Nghiên Cứu Lịch Sử, Hà Nội, Số 1, Tr 38- 47, 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Những Bí Ẩn Trên Đường Tiến Quân Của Quang Trung

Văn Học Bình Trị Thiên, Huế, 1984
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang