Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA TỔ HỢP LỢN LAI PIC280 × [LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15)] VÀ PIC399 × [LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15)] NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Phùng Thăng Long, Lê Đình Phùng, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo

1859-4581

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO GIÀN PHƠI NÔNG, HẢI SẢN THÔNG MINH

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Đạt

2588–1191

FIELD EVALUATION OF AGRONOMIC PARAMETERS OF PROMISED-INTRODUCED TOMATO CULTIVARS (Solanum Lycopersicon Mill) IN WINTER-SPRING SEASON 2016–2017 IN THUA THIEN HUE, VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Tác giả: Nguyễn ThỊ Diệu Thể, Trương Thị Hồng Hải (Chính)

2588–1191

CORRELATIONS OF FRUIT YIELD WITH OTHER YIELD CONTRIBUTING COMPONENTS AND INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL TRAITS IN SPONGE GOURD (LUFFA CYLINDRICA)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Di truyền học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Thao Thu Phan, Ha Thi Khanh Le

1859-4026

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ SẤY MƯỚP ĐẮNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KIỂU ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Bảy, Hà Hoàng Thiện

2588-1191

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP BỘT HỒNG HẠI SẮN Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

KỶ YẾU HỘI THẢO ĐẠI HỌC HUẾ

Thực trạng công tác Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

KỶ YẾU, 2019
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Lê Trần Quang, Lê Cát Nguyên

2212-4209 (SCIE)

Expanding the capabilities of people with disabilities in disaster risk reduction.

International Journal of Disaster Risk Reduction, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Khanh That Ton (Chính), J.C. Gaillard, Carole Elizabeth Adamson, Caglar Akgungor, Hồ Thanh Hà