Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Các nhân tố ảnh hưởng đến triển khai thành công hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP): Một cách tiếp cận từ mô hình hệ thống thông tin thành công của DeLone & McLean

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Dương Thị Hải Phương (Chính)

Similes in the Epics of Dam Pen, Bya lingkoong, and Dyong Du by the Bahnar People

Proceedings of the 5th International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Contexts, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân (Chính)

Phát triển năng lực cảm xúc- xã hội cho sinh viên sư phạm- Một hướng tiếp cận mới trong chương trình đào tạo giáo viên.

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Huế, 2018., 2018
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Trần Thị Tú Anh (Chính), Nguyễn Phước Cát Tường, Đinh Thị Hồng Vân

Care Competencies and Well-being of Vietnamese Student Teachers

The Sixth International Conference on School Psychology - The Role of School Psychology in Promoting Well-being of Students and Well-being, 2018
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính)

Care competencies and Well-being of Vietnamese Adolescents

EARA Conference 2018, 2018
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính)

2095-6339 (Scopus)

Assessment of soil quality indicators under different agricultural land uses and topographic aspects in Central Vietnam

International Soil and Water Conservation Research, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Tung Gia Pham (Chính), Hung Trong Nguyen, Martin Kappas

1660-4601

Hope for the Best, Prepare for the Worst—An Assessment of Flood Preparedness at Primary Health Care Facilities in Central Vietnam

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Trần Thị Hương Giang, Trần Thị Mỹ Loan

1859-4212

Cấu trúc không gian làng xã truyền thống tỉnh Quảng Trị

Đặc san Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)

ISSN

Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển thể lực của sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Thể thao, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Hoàng Hải, Lê Quang Dũng (Chính), Trần Mạnh Hưng- DHTDTTDN

Online ISSN: 2235-3658; Impact Factor: 0.476

Enlarging the monotypic Monocarpieae (Annonaceae, Malmeoideae): recognition of a second genus from Vietnam informed by morphology and molecular phylogenetics

Candollea, 2018
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Tanawat Chaowasku (Chính), Anissara Damthongdee, Hathaichanok Jongsook, Dung T. Ngo, Hung T. Le, Duc M. Tran, Somran Suddee