Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-1612

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng

Entre culture et sous-culture - Réflexions d'une prise de conscience de la culture au contexte régional

Actes du Séminaire régional, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)

Vers un coopération scientifique du Nord-Sud - Le cas de Hué,

Bulletin de liaison du RIFEFF (Réseau International Francophone des Établissements de Formation de Formateurs), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)

Le fabuleux destin de Xuan le Rouquin

2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)

De la recherche appliquée à la recherche-action - Réflexions sur un passage plus contextualisé et actionnel - Le cas du CECRL

kỷ yếu hội thảo Pháp ngữ vùng Châu Á Thái Bình Dương, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)

0021-3551 (SCIE, IF = 0.274)

The Tendency of Expanding Forest Certification in Vietnam: Case Analysis of Certification Holders in Quang Tri Province

Japan Agricultural Research Quarterly, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Seiji Iwanaga (Chính), Đặng Thái Dương, Hồ Thanh Hà, Nguyễn Văn Minh

2588-1191

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và bình tuyển cây Quýt Hương Cần đầu dòng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Dung

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ MÔ HÌNH LÚA CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng

0009-2614

Vertical strain and electric field tunable electronic properties of type-II band alignment C2N/InSe van der Waals heterostructure

Chemical Physics Letters, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Pham D Khang, Nguyen N Hieu, Le M Bui, Huynh V Phuc, Bùi Đình Hợi, Le T N Tu, Bach L Giang, Victor V. Ilyasov, Bin Amin, M. Idrees, Chuong V. Nguyen