Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

CHÍNH SÁCH CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA NHẬT BẢN VÀ TÁC ĐỘNG TỚI QUAN HỆ CHÍNH TRỊ NHẬT BẢN - VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Hội thảo khoa học quốc tế "45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Thành tựu và Triển vọng", Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á & Quỹ Japan Foundation, Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT TẠO BÔNG ĐẾN HIỆU SUẤT KẾT BÔNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Lê Thị Tuyết Nhân (Chính), Đào Thị Mến, Mạc Hồ Mai Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên

1859-188

Đặc điểm sinh trưởng và năng suất của giống lúa Đài Thơm 8 trong vụ Đông Xuân 2017–2018 tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính)

1859-1388

Ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng nảy mầm và một số chỉ tiêu hóa sinh của hạt giống lúa Đài Thơm 8

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính)

Giá trị lịch sử của vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 1946

Hội thảo Quốc gia (2016) : Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hiến pháp năm 1946, 2018
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Chính)

Nâng cao hiệu quả dạy học các Quy luật kinh tế trong môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông

Hội thảo khoa học quốc gia về Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông (NXB Đại học Huế), 2018
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Chính)

Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Ngô Minh Tâm (Chính)

0866-7120

Tác động của các nhân tố kinh tế xã hội đến mức sống hộ nghèo xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trần Thị Giang (Chính)