Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CÁ BỐNG CÁT (Glossogobius giuris Hamilton, 1822) Ở SÔNG TRÀ KHÚC, TỈNH QUẢNG NGÃI

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Thượng Ánh

Kết quả ứng dụng ghép tế bào đơn nhân từ tủy xương làm liền vết thương ở chuột

Tạp chí Y học Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học y học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà

Reconstruction Process of Traditional Community House of Katu Ethnic Minority - Case Study of Aka Hamlet in Nam Dong District, Thua Thien Hue Province, Vietnam

COMOS -CIAV&ISCEAH 2019 Joint Annual Meeting & International Conference on Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development, Pingyao, China, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc, Dân tộc học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Hirohide Kobayashi, Trương Hoàng Phương, Miki Yoshizumi, Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng

The Relation Between Vietnam and Portugal the Past and the Present

2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tâm (Chính)
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/news.php

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ NGHĨA DÕNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI/2019, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chính), Đoàn Bá Trường

STRATEGIES APPLIED IN THE VIETNAMESE-ENGLISH TRANSLATION OF TERMS OF ADDRESS IN NGUYEN HUY THIEP’S SHORT STORIES

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: TRƯƠNG KHÁNH MỸ (Chính)

Đối thoại chính sử và đối thoại dã sử trong Hầu chuyện tiền nhân của Văn Trọng Hùng

2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thế Hà (Chính)

1867-8211

Architectural Framework for Context Awareness and Health Conscious Applications on Mobile Devices

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đăng Bình
Liên kết: https://doi.org/10.1007/978-3-319-77818-1_17

2164-6627

Effect of Sintering Temperature on Microstructure and Physical Properties of CuO-Doped 0.96(K0.5Na0.5)NbO3–0.04LiNbO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics

Advanced Science, Engineering and Medicine, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chính), Le Dai Vuong
Liên kết: https://doi.org/10.1166/asem.2019.2364

Fibers of rational maps and Jacobian matrices

Journal of Algebra, 2019
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Marc Chardin, Steven Dale Cutkosky, Trần Quang Hóa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2019.01.035

1859-476X

EFFECTS OF LEVEL OF CONCENTRATE ON PERFORMANCE OF FINISHING CROSSBRED BRAHMAN CATTLE IN VIETNAM

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Đỗ Văn Quang, Đậu Văn Hải, Peter A Lane, Nguyễn Hữu Văn, David Parsons
Liên kết: http://hoichannuoi.vn/

2345-1296

Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn Đổi mới

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN, Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Tuấn Anh
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/520