Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phục dựng lễ tế Giao trong Festival Huế: thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học, 2018
Lĩnh vực: Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà (Chính)

2558-1191

ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ PHÂN BỐ LOÀI ĐẢNG SÂM (Codonopsic javanica (Blume) Hook. f.) TẠI HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: Lâm sinh
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Trần Công Định (Chính), Huỳnh Kim Tân, TRần Minh Đức

2558-1191

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC LOÀI MÂY NƯỚC Ở TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: Lâm sinh
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi (Chính), Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Lê Thái Hùng

1836-6821

SEQUENTIAL ORGANIZATION OF REQUESTS BY LEARNERS OF VIETNAMESE

Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

0301-0104

Modulation of electronic properties of monolayer InSe through strain and external electric field

Chemical Physics, 2018
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Doan Q. Khoa, Duy Trinh Nguyen, Chuong V. Nguyen, Vo T. T. Vi, Huynh V. Phuc, Lê Thị Thu Phương, Bùi Đình Hợi, Nguyen N. Hieu

ISSN 1859-4581

Xây dựng chỉ số chất lượng nước đầm phá Tam Giang – Cầu Hai phục vụ hoạt động nuôi tôm

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm), 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chính), Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Vũ Ngọc Út

ISSN 1859-2333

Phân vùng chất lượng nước nuôi trồng thủy sản ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chính), Nguyễn Thành Luân, Mạc Như Bình, Vũ Ngọc Út

ISBN: 978-604-62-6622-8

Tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào các hoạt động giáo dục ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án

Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Giáo dục cho mọi người. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chính), Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Nguyễn Thị Quỳnh Anh