Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Kiểu loại không gian nghệ thuật đặc trưng trong các phương thức dự báo (Khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)

Kỉ yếu hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2018, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị

0375-9601

Combined effect of the perpendicular magnetic field and dilute charged impurity on the electronic phase of bilayer AA-stacked hydrogenated graphene

Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics, 2018
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Bùi Đình Hợi (Chính), Mohsen Yarmohammadi

0866-8647

Chủ nghĩa nữ quyền và phân tâm học

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, 2018
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Việt Phương (Chính)

THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Kỷ yếu Hội thảo khoa học trẻ 2018 (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế), 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Viết Nhi

Vấn đề năng lượng trong hợp tác của Ấn Độ với Myanmar đầu thế kỷ XXI - Những nhân tố tác động và thành tựu chủ yếu

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ 2018, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, NXB Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình

0494-6928

Thi pháp liên văn bản: viết lại và phỏng họa

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

1859-4581

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY SẾN TRUNG (HOMALIUM CEYLANICUM (GARDNER ) BENTH) BẰNG GIÂM HOM VÀ GIEO HẠT Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Vũ Đức Bình (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga, Hà Văn Thiện, Nguyễn Hải Thành

Vai trò của hoạt động Đoàn - Hội trong định vị bản thân, phát triển kỹ năng của sinh viên

Kỷ yếu hội thảo: "Định vị bản thân - Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp", 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga

Khởi nghiệp du lịch trong thời đại công nghiệp 4.0 - Thực tiễn tại Bồ Đào Nha

Kỷ yếu hội thảo: "Định vị bản thân - Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp", 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính), Đoàn Khánh Hưng