Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Cohen-Macaulayness and canonical module of residual intersections.

Transactions of the American Mathematical Society, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ISI
Tác giả: Marc Chardin, José Naéliton, Trần Quang Hóa (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1090/tran/7607

0251-4184

Convex Sets Separation via barrier cones

Acta Mathematica Vietnamica, 2019
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chính)

978-604-9822-66-7

NGHIÊN CỨU VI KHÍ HẬU CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH KHÔNG GIAN XANH Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 11 (2019), 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

978-604-913-652-8

Đánh giá xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biểnbằng viễn thám và GIS: Trường hợp nghiên cứu vùng tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Hội nghị GIS toàn quốc năm 2018, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Quang Việt
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

HISTORICAL MONITORING OF SHORELINE CHANGES IN CUA DAI ESTUARY, CENTRAL VIETNAM USING MULTITEMPORAL REMOTE SENSING DATA

Hội nghị Quốc tế Geociences 2018, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính)
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÍ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH DỰA TRÊN NỀN TẢNG VẠN VẬT KẾT NỐI - IoT

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Văn Đại (Chính), Phan Hải Phong

ISBN:978-604-965-090-1

Phật giáo Hòa Hảo với việc thành lập Viện đại học Hòa Hảo ở An Giang năm 1970

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Triết lý nhân sinh của người dân Nam bộ, Việt Nam (Human Philosophy of People in the Southern Region, Vietnam), 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
Liên kết: http://www3.agu.edu.vn/vi/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-triet-ly-nhan-sinh-cua-nguoi-dan-nam-bo

Giáo dục đại học tư thục và vai trò của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975: một số nhận xét và bài học kinh nghiệm

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm
Liên kết: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/news/Tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-sap-xep-mang-luoi-giao-duc-dao-tao-trong-boi-canh-tu-chu-giao-duc-va-hoi-nhap-quoc-te-dap-ung-nhu-cau-nhan-luc-cho-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-dat-nuoc-tr

0866-8617

Giao thoa Đông - Tây trong kiến trúc nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, thành phố Huế

Tạp chí Kiến trúc, 2019
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đình Diễm Thi (Chính), Nguyễn Ngọc Tùng

Vấn đề phát triển giáo dục ở Singapore và một vài gợi mở đối với Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Hợi (Chính)

2588-1191

The pathogenicity of eimeria species isolated from chicken in thua thien hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Đinh Thùy Khương