Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2053-1591

Strain engineering and electric field tunable electronic properties of Ti2CO2 MXene monolayer

Materials Research Express, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Pham D Khang, Nguyen V Hieu, Le M Bui, Igor V Ershov, Nguyen N Hieu, Huynh V Phuc, Bùi Đình Hợi, Lê Thị Thu Phương, Le M Duc, M Idrees, Bin Amin, Nguyen V Chuong

2046-0147

Effect of the surface treatment and hole size of pure titanium mesh on new bone formation

Emerging Materials Research, 2019
Lĩnh vực: Vật liệu sinh học (liên quan đến cấy ghép trong y học, thiết bị, cảm biến y học), Y học, y tế và dược chưa xếp vào mục nào khác
Tác giả: Bing S-H (Chính), Jang Y-S, Nguyễn Thị Thùy Dương, Oh T-J, Han A-L, Lee M-H, Ko S-O, Bae T-S (Chính)

1859-4581

Thành phần và giá trị bảo tồn các loài động vật hoang dã bị săn bắt bởi người dân địa phương ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính)

Road Anomaly Detection Using Smartphone: A Brief Analysis

Lecture Notes in Computer Science, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Nguyễn Văn Khang (Chính), Eric Renault, Hà Viết Hải

2352-4855

Spatial and temporal variability of mangrove ecosystems in the Cu Lao Cham-Hoi An Biosphere Reserve, Vietnam

Regional Studies in Marine Science, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Hoàng C. Tín (Chính), Trần N.K. Ni, Lê V. Tuấn, Isuzu Saizen, Robert Catherman

978-604-974-077-0

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HẰNG SỐ PLANCK BẰNG THỰC NGHIỆM VỚI ĐÈN LED

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Tuất

978-604-974-077-0

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HẰNG SỐ PLANCK BẰNG THỰC NGHIỆM VỚI LASER BÁN DẪN

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Tuất

16878442, 16878434

Aminopropyl Functionalised MCM-41: Synthesis and Application for Adsorption of Pb(II) and Cd(II)

Advances in Materials Science and Engineering, 2019
Lĩnh vực: Hoá lý
Tác giả: Đinh Quang Khieu (Chính), Tran Xuan Mau, Pham Dinh Du (Chính), Nguyen Trung Hieu, Thuy Chau To, Mai Xuan Tinh, Long Giang Bach

1549-7828

Establishment of an ideal gut microbiota to boost healthy growth of neonates

Critical Reviews in Microbiology, 2019
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chính)

2079-9292

A Modified Model Predictive Power Control for Grid-Connected T-Type Inverter with Reduced Computational Complexity

Electronics (Switzerland), 2019
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Van-Quang-Binh-Ngo (Chính), Minh-Khai Nguyen, Tan-Tai Tran, Young-Cheol Lim, Joon-Ho Choi (Chính)

0001-8708

Deligne-Lusztig characters of the finite general linear groups and eigenvectors of Lannes' T-functor

Advances in Mathematics, 2019
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chính)