Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Voltammetry Determination of Pb(II), Cd(II), and Zn(II) at Bismuth Film Electrode Combined with 8-Hydroxyquinoline as a Complexing Agent

Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Mau Thanh, Nguyễn Đình Luyện, Tran Thanh Tam Toan, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Hợp
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2019/4593135

Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Fe3+, Ni2+, Co2+ của than dừa biến tính và thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Lê Thị Nhi

978-604-9822-66-7

Xây dựng bảng tổng hợp các tính chất xây dựng của các thành tạo Đệ Tứ vùng ven biển Thừa Thiên Huế - Quảng Trị

Kỷ yếu HNKH Địa Lý Toàn Quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quang Thiên (Chính), Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Đặng Quốc Tiến
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

978-604-9822-66-7

Đặc điểm trầm tích Đệ Tứ vùng Đồng bằng ven biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu HNKH Địa Lý Toàn Quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Quốc Tiến, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thanh
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

2588 - 1256

ẢNH HƯỞNG CỦA SUPASTOCK LÊN THÀNH PHẦN VÀ MẬT ĐỘ THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG AO ƯƠNG TÔM POST TẠI KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Phi Nam (Chính), Lê Minh Tuệ, Trần Thị Thúy Hằng (ts)

Bộ lọc sóng quang học vùng ánh sáng đỏ phẩm chất cao sử dụng phiến tinh thể quang tử hai chiều

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính, Khoa học vật lý khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Ân (Chính), Nguyễn Hoàng Hà
Liên kết: http://it.husc.edu.vn/gv/nhha/

Contribution of Coiled-Coil Assembly to Ca2+/Calmodulin-Dependent Inactivation of TRPC6 Channel and its Impacts on FSGS-Associated Phenotypes

Journal of the American Society of Nephrology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ISI
Tác giả: Trần Nam Hà
Liên kết: https://doi.org/10.1681/ASN.2018070756

1859-1833

Optimality conditions for non-Lipschitz vector problems with inclusion constraints

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính)

0717-9367 (SCIE, IF = 0,336)

Age-related changes in the cranial thickness of Japanese macaques (Macaca fuscata)

International Journal of Morphology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ISI
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Đặng Thái Dương, Thượng Thị Thanh Lễ, Eishi Hirasaki, Yuzuru Hamada
Liên kết: http://www.intjmorphol.com/volumen/vol-37-3/

KHLS/TTH 28-06-2019

Vấn đề chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam qua báo chí quốc tế nửa đầu thế kỷ XX

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến