Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng cảm ứng mô sẹo và tái sinh chồi từ mẫu lá cây dâu tây (Fragaria × Ananassa) nuôi cấy in vitro

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Đỗ Mạnh Cường (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt

ISBN 978-604-62-8164-1

Dịch nói và biện pháp nâng cao chất lượng dịch nói cho sinh viên khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam > của Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)

1478-6419

A new oleanane triterpene from the leaves of Ficus hirta

Natural Product Research, 2018
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Tác giả: Dao Duc Thien, Tran Duc Dai, Nguyen Hoang Sa, NguyenThi Lieu, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan , Lê Quốc Thắng, Domenico V. Delfino , Nguyen Thanh Tam (Chính)

2095-3089

介词“对”、“对于”、“关于”的用法与对外汉语教学探究

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)

1672-9129

越南新公布总体基础教育章探析

数码设计, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)