Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN TẠI QUẢNG NGÃI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Như Cương (Chính), Đoàn Tấn Cảnh, Hoàng Kim Toản

1859-1388

Nghiên cứu tái sinh chồi cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) thông qua nuôi cấy callus

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Trần Thị Diệu, Lê Thị Lệ Quyên, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Hồng Hải, Trần Quốc Dung

1386-9477

Nonlinear optical absorption and cyclotron–impurity resonance in monolayer silicene

Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 2018
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: N. Binh, Nguyen N. Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Bùi Đình Hợi (Chính), Lê Thị Thu Phương (Chính), Tran C. Phong

Effect of biochar and water spinach on feed intake, digestibility and N-retention in goats fed urea-treated cassava stems

Livestock Research for Rural Development, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Le Thi Thuy Hang, T R Preston, R A Leng

2045-2322

Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans

Scientific Reports, 2018
Lĩnh vực: Hoá lý
Tác giả: Quan V. Vo (Chính), Phan Cam Nan (Chính), Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Nguyễn Đức Cường, Adam Mechler

1859-1388

Phân lập và sàng lọc một số chủng nấm mốc phục vụ cho nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gen pectinase

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Trần Quốc Dung

1475-2859

Evaluation of cell‑surface displayed synthetic consensus dengue EDIII cells as a potent oral vaccine candidate

Microbial Cell Factories, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Kim Dae Hyuk (Chính), Jyotiranjan Bal (Chính), Jung Hee Young, Park JiSang, Jang Yong Suk

ISBN

Thực trạng và nhu cầu về đổi mới dạy học môn Giáo dục thể chất bằng hình thức đan xen dã ngoại, tự tập cho sinh viên ĐH Huế

Hội thảo nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 - Đại học Cần Thơ, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chính), Nguyễn Thế Tình

ISBN

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả học tập các học phần lý thuyết cho sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC – ĐH Huế

Hội thảo nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 - Đại học Cần Thơ, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Gắng, Lê Trần Quang

ISBN

Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc về công tác GDTC và TDTT các trường Đại học, Cao đẳng năm 2018 - Đại học Cần Thơ, 2018
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Hoàng Hải (Chính), Nguyễn Quang Tùng

0866-8617

Quá trình biến đổi không gian kiến trúc nhà ở nông thôn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Kiến trúc, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính)