Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-62-8164-1

Dịch nói và biện pháp nâng cao chất lượng dịch nói cho sinh viên khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam > của Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)

1478-6419

A new oleanane triterpene from the leaves of Ficus hirta

Natural Product Research, 2018
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Tác giả: Dao Duc Thien, Tran Duc Dai, Nguyen Hoang Sa, NguyenThi Lieu, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan , Lê Quốc Thắng, Domenico V. Delfino , Nguyen Thanh Tam (Chính)

2095-3089

介词“对”、“对于”、“关于”的用法与对外汉语教学探究

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)

1672-9129

越南新公布总体基础教育章探析

数码设计, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính)

1674-5310

越南新公布总体基础教育章的优、缺点分析

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chính), GS. Yi Lian Yun

2354 - 0842

Xấp xỉ bình phương tối thiểu liên tục

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính)

Entire holomorphic curves into projective spaces intersecting a generic hypersurface of high degree

Annales de l'Institut Fourier, 2018
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Huỳnh Đình Tuân (Chính), Duc-Viet Vu, , Song-Yan Xie

2588-1256

Đánh giá thực trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Trần Minh Huấn, Trương Thị Diệu Hạnh