Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG HORMONE HCG LÊN SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG BỚP (BOSTRICHTHYS SINENSIS LACEPÈDE, 1801)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn

0958-8221

Evaluating technology integration in a Vietnamese university language program

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Paul Gruba (Chính)

1530-8669 SCIE

FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks

Wireless Communications and Mobile Computing, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Võ Thanh Tú

Strain-Tunable Electronic and Optical Properties of Monolayer Germanium Monosulfide: Ab-Initio Study

Journal of Electronic Materials, 2019
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: P. T. T. Le, Chuong V. Nguyen, Doan V. Thuan, Tuan V. Vu, V. V. Ilyasov, N. A. Poklonski, Huynh V. Phuc, I. V. Ershov, G. A. Geguzina, Nguyen V. Hieu, Bùi Đình Hợi, Ngo X Cuong, Nguyen N. Hieu

Nâng cao chất lượng chương trình thực tập tại doanh nghiệp - đánh giá từ góc nhìn sinh viên

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia CBPR - 2019, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính)

2588-1191

SO SÁNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ (CUCUMIS MELO L.) F1TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG VỤ XUÂN HÈ 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Trần Nhật Linh, Nguyễn Đình Thành

Low-cost synthesis of carbon nanodots from millets for bioimaging

MRS ADVANCES, 2019
Lĩnh vực: Quang học, Lý sinh
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Chế Thị Cẩm Hà

0301-2115

Cryopreservation of human spermatozoa by vitrification versus conventional rapid freezing: Effects on motility, viability, morphology and cellular defects

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Tâm An, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành

0300-0664

Exploration of the role of anti‐Mullerian hormone and LH/FSH ratio in diagnosis of polycystic ovary syndrome

Clinical Endocrinology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm, Lê Viết Nguyên Sa, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Chen Chen, Cao Ngọc Thành

UBND/HS-12/01/2019

Cuộc đấu tranh với Nhật Bản để khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước năm 1945

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa - Thành phố Đà Nẵng, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến