Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2674

Teaching translation modules using moodle: A quantitative research at University of Foreign Languages, Hue University

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Thanh Thảo (Chính)

2525-2674

Đánh giá giáo trình "Life", bộ giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Thanh Chi (Chính), Trần Phạm Minh Đức, Trần Thị Lệ Ninh, Nguyễn Lê Ngân Chinh

0866 - 7640

Nghệ thuật trang trí đồ đồng thời chúa Nguyễn qua những chiếc vạc tại Huế

Tạp chí Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, 2018
Lĩnh vực: Mỹ thuật
Tác giả: Phan Lê Chung (Chính)

ISSN: 1859-0152

Mặt trận Đà Nẵng (1858-1860) qua tường thuật của Đại tá Henri de Ponchalon)

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2018
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chính)

2468-2284 (eISSN 2468-2179)

Surface-protective assistance of ultrasound in synthesis of superparamagnetic magnetite nanoparticles and in preparation of mono-core magnetite-silica nanocomposites

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Tác giả: Thanh Quang Bui (Chính), Hoa Thi My Ngo, Hoa Thai Tran

Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh

ISSN 0866-7640

Bội Trân gallery: Một không gian văn hóa - nghệ thuật của Huế

Tạp chí Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, 2018
Lĩnh vực: Mỹ thuật
Tác giả: Phạm Minh Hải (Chính)

2526-2674

Nghiên cứu phương thức tình thái ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản quảng bá du lịch tiếng Pháp

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Trương Hoàng Lê (Chính)

issn

Bàn về kiểm soát xung đột lợi tích trong khu vực công ở Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đặng Công Cường (Chính)

Áp dụng hệ thống DRASTIC đánh giá khả năng tự bảo vệ của nước ngầm khu vực đồng bằng ven biển Lệ Thuỷ - Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến (Chính), Đặng Thanh Đẵng