Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866 - 7640

Nghệ thuật trang trí đồ đồng thời chúa Nguyễn qua những chiếc vạc tại Huế

Tạp chí Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, 2018
Lĩnh vực: Mỹ thuật
Tác giả: Phan Lê Chung (Chính)

ISSN 0866-7640

Bội Trân gallery: Một không gian văn hóa - nghệ thuật của Huế

Tạp chí Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, 2018
Lĩnh vực: Mỹ thuật
Tác giả: Phạm Minh Hải (Chính)

Văn học Mỹ Latin nhìn từ phê bình sinh thái

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phan Tuấn Anh

Hoàng Vũ Thuật và những khối vuông rubic

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phan Tuấn Anh

Khi nhà văn không còn trẻ xin vé về tuổi thơ

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

Nhớ tuổi thơ im lặng

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

Đỗ Lai Thúy - đánh nhau với cối xay gió

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phan Tuấn Anh

Đoàn Ánh Dương và Không gian văn học đương đại

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phan Tuấn Anh

Lục bát Hoàng Cầm và những cách tân thể loại

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Ngô Minh – đối thoại với khôn cùng

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phan Tuấn Anh

Vấn đề văn học và đạo đức

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phan Tuấn Anh

2354-1296

Văn học số trong kỉ nguyên toàn cầu hóa

Tạp chí Văn nghệ quân đội, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn