Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Vấn đề cải cách, xây dựng quân đội trong các phong trào duy tân châu Á (Nhật bản, Trung Quốc, Thái Lan) thời cận đại

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Anh Đào (Chính)
Liên kết: http://websrv2.dthu.edu.vn/tckh/index.php/component/content/article/102-tin-tuc/250-t-p-chi-khoa-h-c-d-i-h-c-d-ng-thap-mua-qu-ng-t-d-u-tien

STRATEGIES APPLIED IN THE VIETNAMESE-ENGLISH TRANSLATION OF TERMS OF ADDRESS IN NGUYEN HUY THIEP’S SHORT STORIES

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: TRƯƠNG KHÁNH MỸ (Chính)

2525-2674

Academic English vocabulary learning strategies: Reflections by university students

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chính)
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/nnvh/issue/current

2525-2666

Một số vấn đề pháp lý về quyền tình dục và quyền tình dục trong quan hệ hôn nhân gia đình

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

Hoạt động tư vấn pháp luật cho phạm nhân-Thực tiễn tại trại giam Bình Điền ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)

Thực trạng pháp luật về chấm dứt việc nuôi con nuôi tại Việt nam

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chính)

ISSN: 1859-0152

Tản mạn về sông An Cựu qua cảm nhận của người châu Âu trước 1945

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876 của Dutreuil de Rhins (Nguyễn Quang Trung Tiến dịch và chú giải)

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Chuyện những chiếc cầu trên sông An Cựu ở khu vực Huế trước năm 1945

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến