Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 1859-0152

Tản mạn về sông An Cựu qua cảm nhận của người châu Âu trước 1945

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876 của Dutreuil de Rhins (Nguyễn Quang Trung Tiến dịch và chú giải)

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Chuyện những chiếc cầu trên sông An Cựu ở khu vực Huế trước năm 1945

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Từ sông An Cựu đến sông Lợi Nông: Một điểm son trong công tác thủy lợi triều Nguyễn

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

ISSN: 1859-0152

Đi tìm diện mạo của một dòng sông cổ: Sông An Cựu

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến

2525-2674

Teaching translation modules using moodle: A quantitative research at University of Foreign Languages, Hue University

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Thanh Thảo (Chính)

2525-2674

Đánh giá giáo trình "Life", bộ giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Thanh Chi (Chính), Trần Phạm Minh Đức, Trần Thị Lệ Ninh, Nguyễn Lê Ngân Chinh

ISSN 2354 - 0850

Ngoại giao quốc phòng của Việt Nam trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Dương Quang Hiệp (Chính), Hoàng Hải