Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM Fusarium solani GÂY BỆNH TRÊN CÀ CHUA SAU THU HOẠCH CỦA DỊCH CHIẾT LÁ VÀ HẠT XOAN (Melia azedarach)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản, CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên (Chính), Lê Thanh Long

2588-1256

Nghiên cứu khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết lá mơ lông (PAEDERIA LANUGINOSA WALL.)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh (Chính), Lê Thị Quỳnh Như, Trần Thanh Quỳnh Anh, Phan Đỗ Dạ Thảo, Đoàn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Văn Huế
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/259

2525-2666

Một số vấn đề pháp lý về quyền tình dục và quyền tình dục trong quan hệ hôn nhân gia đình

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

2588-1256

NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ CHỨA HOẠT CHẤT PRETILACHLOR CỦA CÁC QUẦN THỂ CỎ LỒNG VỰC Ở QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Võ Khánh Ngọc
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/archive

2588-1256

Nâng cao khả năng kháng nấm Fusarium solani trên cà chua sau thu hoạch của nanochitosan bằng cách kết hợp với axit propionic

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản, Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Tống Thị Huế, Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thủy Tiên (Chính)

KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM ASPERGILLUS NIGER N2 TRÊN HÀNH TĂM SAU THU HOẠCH CỦA NANOCHITOSAN ĐƯỢC TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GEL IONIC KẾT HỢP SÓNG SIÊU ÂM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh Long (Chính), Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Kim Uyên, Lê Đại Vương

ISSN: 2354-0842

Bàn thêm về đặc điểm ngữ pháp của từ "rồi" trong tiếng Việt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân (Chính)

ISSN 2354-0842

Phương thức chuyển thể cốt truyện từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng (Chính)

Researh on the status of auctioning land use rights of some projects in Thua Thien Hue Province.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thu Hà (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh

2588-1256

Ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật đến chất lượng trà túi lọc rau diếp cá

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chính), Nguyễn Thị Vân Anh, Đoàn Thị Thanh Thảo
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/239/148