Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Nghiên cứu tình trạng phân bố và nuôi nhốt các loài Cu li (Nycticebus spp.) và các loài Khỉ (Macaca spp.) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Nguyễn Duy Phong

ISSN 1859 – 1612

Biểu tượng cái chết trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

1859-3054

Quy hoạch xây dựng thích ứng với ngập lụt tại vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Hoàng Đức Anh Vũ (Chính), Đoàn Thị Lan (Chính)

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT TẠO BÔNG ĐẾN HIỆU SUẤT KẾT BÔNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Lê Thị Tuyết Nhân (Chính), Đào Thị Mến, Mạc Hồ Mai Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên

1859-188

Đặc điểm sinh trưởng và năng suất của giống lúa Đài Thơm 8 trong vụ Đông Xuân 2017–2018 tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính)

1859-1388

Ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng nảy mầm và một số chỉ tiêu hóa sinh của hạt giống lúa Đài Thơm 8

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính)

Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Ngô Minh Tâm (Chính)