Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-8132

KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Tác giả: Đoàn Thị Quỳnh Trâm (Chính), Hoàng Thái Long, Nguyễn Minh Kỳ, Trần Thị Ái Mỹ

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Novel QSPR modeling of stability constants of complexes between metal ions with thiosemicarbazones using MLR and ANN methods

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Minh Quang, Trần Xuân Mậu, Nguyễn Thị Ái Nhung, Phạm Văn Tất

1859-4581

Ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng và phát dục của cá Căng bốn sọc (Pelates quadrilineatus Bloch, 1790) giai đoạn nuôi vỗ tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Trần Nguyên Ngọc, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Tử Minh, Lê Thị Thu An, Phạm Thị Ái Niệm

1859-4581

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá Căng bốn sọc Pelates quadrilineatus (Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chính), Lê Văn Dân, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh

Online ISSN:2572-8288; Print ISSN: 0866-7144

Determining parameters of lennard-jones potential and calculation of virial coefficients of molecular systems using critical properties and artificial neural network

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Phạm Văn Tất, Nguyễn Minh Quang, Phạm Nữ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Ái Nhung

1859-4581

Quản lý rừng cộng đồng bền vững – Cơ hội và thách thức: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Nguyễn Văn Minh

1859-1612

COMMON PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES: PERCEPTIONS OF EFL TEACHERS AT SOME LOWER SECONDARY SCHOOLS IN HUE CITY

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương

1859-1612

CLASSROOM MANAGEMENT IN ENGLISH SPEAKING CLASSES AT SOME HIGH SCHOOLS IN TUY HOA CITY

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương

2588-1213

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường Mầm non

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng

1859-4581

SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA TỔ HỢP LỢN LAI PIC280 × [LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15)] VÀ PIC399 × [LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15)] NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Phùng Thăng Long, Lê Đình Phùng, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo

1859-4581

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO GIÀN PHƠI NÔNG, HẢI SẢN THÔNG MINH

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chính), Nguyễn Đạt