Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xác định hiệu suất lượng tử của dung dịch carbon nano chế tạo từ hạt kê

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Quang học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Khoa Quang, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lê Thị Diệu Hiền, Nguyễn Tấn Hoàng Vũ (Chính), Hồ Thị Thu Hương

1859-476X

Năng suất, chất lượng thịt của 3 tổ hợp lợn lai GF337xGF24, GF280xGF24 và GF399xGF24 nuôi công nghiệp chuồng kín ở miền Trung

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Mai (Chính), Lê Đình Phùng (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Văn Ngọc Phong, Hồ Lê Quỳnh Châu

2588-1213

Hình tượng con người chối bỏ đô thị trong tiểu thuyết Đỗ Phấn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/issue/view/177

Vài nét về quan hệ kinh tế Hàn Quốc - Trung Quốc (1992 - 2012)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Minh Triết

25252674

Cultural elements and their potentials to develop students’ intercultural competence: A survey on English textbooks used in classes of language skills at University of Foreign Languages, Hue University

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Ái Nhi, Cao Lê Thanh Hải (Chính)

1859-4581

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại tỉnh Phú Yên

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Đặng Thị Phú, Trương Thị Diệu Hạnh
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/

1859-1477

Thực trạng khai thác nguồn thu tài chính từ đất đai tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Trương Thị Hoa Lý, Đào Đức Hưởng
Liên kết: http://vnmonre.vn/

2588-1256

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN, QUY HOẠCH LOÀI CÂY SẾN TRUNG (HOMALIUM CEYLANICUM (GARDNER) BENTH.) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Vũ Đức Bình (Chính)

2588-1191

KHẢ NĂNG NITRIT HÓA AMONI CỦA CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMOONAS AERUGINOSA HT1 PHÂN LẬP TỪ NƯỚC THẢI SAU BIOGAS CỦA TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN Ở HÀ TĨNH

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3C.5282

2588-1191

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (VOLVARIELLA VOLVACEA)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5399

1859-1477

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2016-2018 của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Đức (Chính), Phạm Văn Phúc, Đào Đức Hưởng
Liên kết: http://vnmonre.vn/