Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ESTABLISHMENT OF PATHOGENICITY OF EIMERIA SPECIES ISOLATED FROM CHICKEN IN CENTRAL VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng

NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG HORMONE HCG LÊN SINH SẢN CỦA CÁ BỐNG BỚP (BOSTRICHTHYS SINENSIS LACEPÈDE, 1801)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chính), Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn

2588-1191

SO SÁNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ (CUCUMIS MELO L.) F1TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG VỤ XUÂN HÈ 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Trần Nhật Linh, Nguyễn Đình Thành

1859-4581

Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống lúa địa phương cho vùng đất khó khăn về nước tưới ở khu vực miền trung

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Tiến Long (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy

ISSN 2588-1191

Xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá đặc điểm nông sinh học cây địa liền (Kaempferia galangal) tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Nguyễn Văn Chí, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Thu Giang, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung

ISSN 1859-1612

MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng

ISSN 1859-1612

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng

2588-1191

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và bình tuyển cây Quýt Hương Cần đầu dòng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Dung