Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2588 -1213

Nhìn lại những đóng góp của Soga Umako (551- 626), Shotoku Taishi (574-622) và Taika (626-671) đối với công cuộc cải cách Nhật Bản thế kỷ VII

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Tận

Tư tưởng Phan Bội Châu về vai trò của giáo dục

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

1859-3828

Tiếp cận của hộ nông dân nhỏ đến chứng chỉ rừng ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Nguyễn Văn Minh
Liên kết: http://vnuf.edu.vn/tap-chi-khcn-ln

1859-4581

Tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến quản lý rừng cộng đồng tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Nguyễn Văn Minh
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/

Nguyên Hồng - Nhà văn của những ngày thơ ấu

Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Toán học và thống kê khác, Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chính)

Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tại khu tái định cư phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính)

0868-3859

Flavonoid and phenylpropanoid glycoside compounds isolated from Anodendron paniculatum (Roxb.) A.DC.

Tạp chí Dược liệu, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoang Thi Nhu Hanh (Chính)

0866-7225

Các hợp chất furanoflavon từ lá cây đậu dầu Pongamia pinnata (L.) Fabaceae thu hái tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Dược học, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Như Hạnh

ISSN 1859 -1388

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM (MOLLUSCA) VÀ GIÁP XÁC LỚN (MALACOSTRACA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Đình Trung, Nguyễn Duy Thuận, Trần Văn Giang

0868-2739

Vấn đề Ấn kiều trong quan hệ của Ấn Độ với Malaya dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1947-1964)

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Quí Đức (Chính)