Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

SÁNG TẠO TRUYỀN THỐNG: BỐI CẢNH VÀ Ý NGHĨA MỚI CỦA LỄ TẾ NAM GIAO ĐƯỢC PHỤC DỰNG TRONG FESTIVAL HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Phan Thị Diễm Hương (Chính)

1859-1388

A SIMPLIFIED CALCULATION METHOD OF ELECTRIC LINEAR ACTUATORS FOR SINGLE-AXIS SUN TRACKER

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Võ Quang Nhã, Nguyễn Thị Hồng

Nhận dạng hành động điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Lê Thị Hoài Anh (Chính), Đỗ Sông Hương, Nguyễn Hoàng

2588–1205

Nhận diện thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chính), Trương Tấn Quân

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Dương Thị Hải Phương (Chính)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Trần Thị Hương Giang, Trần Thị Mỹ Loan

ISSN

Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển thể lực của sinh viên Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Thể thao, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Hoàng Hải, Lê Quang Dũng (Chính), Trần Mạnh Hưng- DHTDTTDN

0866-8647

Chủ nghĩa nữ quyền và phân tâm học

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, 2018
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Việt Phương (Chính)

0494-6928

Thi pháp liên văn bản: viết lại và phỏng họa

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

1859-4581

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY SẾN TRUNG (HOMALIUM CEYLANICUM (GARDNER ) BENTH) BẰNG GIÂM HOM VÀ GIEO HẠT Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Vũ Đức Bình (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga, Hà Văn Thiện, Nguyễn Hải Thành

ISSN

Ảnh hưởng của nano bạc lên khả năng cảm ứng mô sẹo và tái sinh chồi từ mẫu lá cây dâu tây (Fragaria × Ananassa) nuôi cấy in vitro

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Đỗ Mạnh Cường (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Dương Tấn Nhựt