Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3836

Study the MECAMIX effects in burned treatment and acute toxicity. Journal of Medicine and Pharmacy

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Khánh Toàn (Chính), Trần Đình Bình, Trần Văn Hòa

Thứ type cúm A/H7N9: khả năng gây bệnh và biện pháp phòng chống

Tạp chí Y Dược học, 2013
Lĩnh vực: Y TẾ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đình Bình

Đánh giá các phương pháp phát hiện Staphylococcus aureus kháng Methicillin tại Bệnh viện Trung ương Huế

2013
Lĩnh vực: Y TẾ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Nam Liên, Mai Văn Tuấn, Sylvain Gordreuil, Trần Đình Bình

Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú yên năm 2011

Tạp chí Y Dược học, 2011
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, Vinh, Phạm Hiếu

Initial study on nano silver for disinfection issue in infection hospital

Kỷ yếu hội thảo quốc tế (In English), 2011
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, Loan, Trần Thanh;Hiển, Tống Duy

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành chống nhiễm khuẩn bệnh viện của sinh viên năm cuối Trường ĐHYD Huế

Tạp chí Y Dược học, 2011
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, Rớt, Nguyễn Thị

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống sốt xuất huyết dengue tại Đà nẵng năm 2009

Tạp chí Y dược học, 2011
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, Phương, Nguyễn Trọng

Nghiên cứu phân bố HLA-DQA1 ở người và người mắc ung thư gan, ung thư phổi tại khu vực Bình Trị Thiên

Tạp chí Y Dược học, 2011
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG Y HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, Trấm, Ngô Viết Quỳnh; Long, Lê Phi

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2009-2010

Tạp chí Y học lâm sàng, ISSN 1859-3895, 2011
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, Thanh, Nguyễn Ngọc

NGHIÊN CỨU CÁC TÁC NHÂN VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA CHÚNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ NĂM 2010

Tạp chí Y học lâm sàng, ISSN 1859-3895, 2011
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Bình, An, Lê Văn;Hoa, trần Thị Như