Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Vai trò của hoạt động Đoàn - Hội trong định vị bản thân, phát triển kỹ năng của sinh viên

Kỷ yếu hội thảo: "Định vị bản thân - Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp", 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga

Khởi nghiệp du lịch trong thời đại công nghiệp 4.0 - Thực tiễn tại Bồ Đào Nha

Kỷ yếu hội thảo: "Định vị bản thân - Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp", 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính), Đoàn Khánh Hưng

1743-3541

Investigation into Responsible Tourism Tours in Budapest, Hungary

WIT Transactions on Ecology and the Environment, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Thi Thanh Nga
Liên kết: https://doi.org/10.2495/ST180141

The impact of visa facilitation on international tourist flows in ASEAN member states

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "People to people connectivity between central Vietnam, Lao PDR and Northeastern Thailand", 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)

Nghiên cứu mô hình kinh doanh và marketing ứng dụng trong khởi nghiệp

Kỷ yếu hội thảo:"Khởi nghiệp - Cơ hội và thách thức đối với sinh viên các ngành du lịch", 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)

Tổng hợp các mô hình đánh giá chất lượng lễ hội

Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên: Du lịch Lễ Hội trong Festival Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính)