Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

Đa dạng di truyền da trên đặc điểm hình thái của quần thể sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở Nam Trà My, Quảng Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Tuấn

Xác định gen mã hóa Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase trong cây Mesembryanthemum crystallinum

Tạp chí khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Ngô Thị Minh Thu, Đặng Thanh Long, Nguyễn Văn Phú Biển, Ngô Thị Bảo Châu, Phạm Thị Hồng Trang

Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene eltA của E.coli gây tiêu chảy ở lợn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Đặng Thanh Long

Isolation of the gene encoding dihydrodipicolinate synthase (DHDPS6) from Medicago truncatula

Báo cáo Poster. The 7th AFOB Regional Symposium. Asian Biotechology: Research and Application (ARS, 2016), 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hồng Trang, Đinh Tiến Hoàng

In vivoe valuation of transgenic watercress containing gene encoding Escherichia coli heat-labile toxin B subunit”, Journal of Plant 24(2): 129-134.

Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Văn Song, Đặng Thanh Long, Tae-Geum Kim, Moon-Sik Yang