Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Trần Thị Hương Giang, Trần Thị Mỹ Loan

Nghiên cứu nhân giống in vitro giống sen trắng trẹt lõm Huế

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính)

1829-4581

Đa dạng di truyền dựa trên đặc điểm hình thái của quần thể sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở Nam Trà My, Quảng Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Tuấn

1859-1388

Đa dạng di truyền dựa trên đặc điểm hình thái của quần thể sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) ở Nam Trà My, Quảng Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Tuấn

Xác định gen mã hóa Phosphoenolpyruvate carboxylase kinase trong cây Mesembryanthemum crystallinum

Tạp chí khoa học và công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Ngô Thị Minh Thu, Đặng Thanh Long, Nguyễn Văn Phú Biển, Ngô Thị Bảo Châu, Phạm Thị Hồng Trang

Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene eltA của E.coli gây tiêu chảy ở lợn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2017
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Lê Công Thịnh, Đặng Thanh Long