Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

NGHIÊN CỨU TÍNH KHÁNG THUỐC TRỪ CỎ CHỨA HOẠT CHẤT PRETILACHLOR CỦA CÁC QUẦN THỂ CỎ LỒNG VỰC Ở QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2019
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Võ Khánh Ngọc
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/archive

978-604-60-27966

Nghiên cứu ảnh hưởng của oligochitosan bạc và các thuốc trừ bệnh đến sinh trưởng và sinh sản của Phytophthora colocasiae

2018
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Ngọc, Trần Quang Khánh Vân, Trương Thị Diệu Hạnh

Điều tra tình hình gây hại và biện pháp quản lý cỏ dại hại lúa ở Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Võ Khánh Ngọc

0323-5408

Effect of oligochitosan-coated silver nanoparticles (OCAgNPs) on the growth and reproduction of three species Phytophthora in vitro

Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ISI
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Ngọc Quyển
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03235408.2018.1458394

Điều tra tình hình phòng trừ cỏ dại hại lúa và khảo nghiệm các loại thuốc trừ cỏ ở Bình Định

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm

Thực trạng canh tác và quản lý cỏ dại hồ tiêu ở Quảng Trị

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình

Điều tra hiện trạng gây hại của cỏ dại trên lúa gieo sạ và phòng trừ ở Quảng Nam

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Trường, Lương Minh Tâm, Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Nghiên cứu biện pháp quản lý cỏ dại cho hồ tiêu ở Quảng Trị

2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình

Effect of silver oligochitosan against (AgNPs) on the growth and reproduction of Phytophthora species in vitro

The 8th Meeting of the International Union of Forestry Research Organisations IUFRO working Party 7-02-09. Phytophthora in Forests and Natural Ecosystems, Hanoi-Sapa, Vietnam 18-25, March, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Quang Khánh Vân, Trần Ngọc Quyển

Phytophthora Foot Rot of Black Pepper in Vietnam: Aetiology, Pathogen Population Structure and Disease Control

The 8th Meeting of the International Union of Forestry Research Organisations IUFRO working Party 7-02-09. Phytophthora in Forests and Natural Ecosystems, Hanoi-Sapa, Vietnam 18-25 March, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Edward C.Y. Liew, Lester W Burgess