Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải 3 Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Summer Research Fellowship

2018
Đơn vị tặng thưởng : The University of Kansas
Nội dung giải thưởng: Research grant
Tác giả: Cao Lê Thanh Hải (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo và khoa học công nghệ lần thứ IX tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh

Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 2
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh (Chính), Đinh Thị Hồng Vân

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân (Chính)

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TTH NĂM 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KĨ THUẬT TỈNH TTH
Nội dung giải thưởng: GIẢI BA
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Đình Bình (Chính)

Giải nhất Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : TT Huế
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trên cây lúa và cây rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề xuất giải pháp hỗ trợ lộ trình phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cùng tham gia)
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chính), Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Phạm Thị Tuyết Nhung

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba - Ứng dụng công nghệ giáo dục UBL/UBT trong đào tạo và đánh giá năng lực nghệ nghiệp y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế.
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Nguyễn Thị Anh Phương, Cao Ngọc Thành, Lê Văn An, Mai Bá Hải, Trần Thị Nguyệt, Trần Khánh Toàn, Phan Thanh Luân, Trần Nguyễn Quang Tiến, Hà Văn Anh Bảo, Choi Yunil

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba - Mô hình ngày hội sức khỏe trong giáo dục và nâng cao sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Nguyễn Thị Anh Phương, Kang Sunjoo, Kim Yunmi, Ko Young, Lee Sunnmi, Lê Văn An, Hồ Thị Thùy Trang, Mai Bá Hải, Tôn Nữ Minh Đức, Võ Thị Diễm Bình

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ khoa học công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào (Chính)

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ khoa học công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Hoàng Hữu Tình (Chính)