Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Nhất

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách (Chính), Trần Khánh Toàn, Lê Hoàng Gia Ngọc

GIẢI NHẤT - HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX - NĂM 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cở sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt – trichdan.link
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bách (Chính), Trần Khánh Toàn, Lê Hoàng Gia Ngọc

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, 2019 (Giải 3)

2019
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; (QĐ số: 2464/QĐ-UBND, 10/8/2019)
Nội dung giải thưởng: Quy trình công nghệ sản xuất giống lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) bằng phương pháp bán tự nhiên
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều, Nguyễn Thị Diễm

Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa thiên Huế

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu tương quan thang điểm đột quỵ với tNF alpha và PAI-1 ở bệnh nhân nhồi máu não cấp
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn (Chính)

Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng

Chứng nhận giải nhì Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm (2018-2019)

2019
Đơn vị tặng thưởng : 1955/QĐ-BTCHT ngày 29/7/2019
Nội dung giải thưởng: Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX
Tác giả: Trần Văn Lực, Nguyễn Văn Quang

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2016

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Thị Thảo, Bùi Thị Phương Thư

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2017

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Phi Hải, Lê Thị Thu Hương

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2018

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Phi Hải

Gương “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Lê Thị Quí Đức

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức