Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Chứng nhận giải nhì Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm (2018-2019)

2019
Đơn vị tặng thưởng : 1955/QĐ-BTCHT ngày 29/7/2019
Nội dung giải thưởng: Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh hồ tiêu
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Diệu Hạnh

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX
Tác giả: Trần Văn Lực, Nguyễn Văn Quang

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2016

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Thị Thảo, Bùi Thị Phương Thư

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2017

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Phi Hải, Lê Thị Thu Hương

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2018

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Phi Hải

Gương “Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Lê Thị Quí Đức

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức

Giải khuyến khích Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC)

2019
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội, Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp phân bón và tưới nước đến phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên cây lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Bằng lao động sáng tạo

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

Gải thưởng Sử học Phạm Thận Duật

2018
Đơn vị tặng thưởng : Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng giải thưởng Phạm Thận Duật
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạp khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Thị Kim Loan, Agnes Padre Tirol, Minamikawa Kazunori, Phạm Thị Ngọc Lan, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạp khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Xuân Phương, Dương Văn Hậu, Hoàng Thị Ngọc Vân