Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 2
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh (Chính), Đinh Thị Hồng Vân

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân (Chính)

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TTH NĂM 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KĨ THUẬT TỈNH TTH
Nội dung giải thưởng: GIẢI BA
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Đình Bình (Chính)

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ khoa học công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào (Chính)

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ khoa học công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Hoàng Hữu Tình (Chính)

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính)

Giải Nhì

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ GD&ĐT
Nội dung giải thưởng: Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
Tác giả: Hồ Việt Đức (Chính)

Sinh viên nghiên cứu

2018
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Okayama, Nhật Bản
Nội dung giải thưởng: Sinh viên có nghiên cứu xuất sắc
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chính)

Bằng khen Trung ương Đoàn TNCSHCM

2018
Đơn vị tặng thưởng : Trung ương Đoàn TNCSHCM
Nội dung giải thưởng: Thành tích xuất sắc công tác Đoàn và thanh niên trường học năm 2017 - 2018
Tác giả: Phan Lê Chung (Chính)

Young Researcher Award

2018
Đơn vị tặng thưởng : Vietnamese Theoretical Physics Society
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào (Chính)

Giải Nhì

2018
Đơn vị tặng thưởng : hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX, năm 2018
Nội dung giải thưởng: Đánh giá hiệu quả của phương pháp cai nghiện thuốc lá bằng nhĩ châm kết hợp với giáo dục sức khỏe liên quan đến thuốc lá tại tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trần Nhật Minh, Nguyễn Thị Hòa, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Minh Tâm

Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất của Hiệp hội kinh tế nông nghiệp Australia & New Zealand (AARES)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Australia
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng hàng năm Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất của Hiệp hội kinh tế nông nghiệp Australia & New Zealand (AARES)
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên (Chính)