Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạp khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Xuân Phương, Dương Văn Hậu, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải 3 Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Concorso di Idee per il Darwin Dohrn Museum

2018
Đơn vị tặng thưởng : Italia
Nội dung giải thưởng: Prize "Menzione Speciale" of Concorso di Idee per il Darwin Dohrn Museum
Tác giả: Vo Ngoc Duc (Chính), Hoang Van Anh, Doan Quang Huy, Le Van Thanh Hung, Tran Hieu Vu Khanh, Than Trong Nha Ngan, Doan Le Bao Tram

Summer Research Fellowship

2018
Đơn vị tặng thưởng : The University of Kansas
Nội dung giải thưởng: Research grant
Tác giả: Cao Lê Thanh Hải (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo và khoa học công nghệ lần thứ IX tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh

Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT BẢN ĐỊA XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ ỨNG DỤNG BÓN CHO CÂY LẠC TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân

Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 2
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh (Chính), Đinh Thị Hồng Vân

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân (Chính)

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TTH NĂM 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KĨ THUẬT TỈNH TTH
Nội dung giải thưởng: GIẢI BA
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Đình Bình (Chính)

Giải nhất Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : TT Huế
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trên cây lúa và cây rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)