Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính)

Giải Nhì

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ GD&ĐT
Nội dung giải thưởng: Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
Tác giả: Hồ Việt Đức (Chính)

Sinh viên nghiên cứu

2018
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Okayama, Nhật Bản
Nội dung giải thưởng: Sinh viên có nghiên cứu xuất sắc
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chính)

Bằng khen Trung ương Đoàn TNCSHCM

2018
Đơn vị tặng thưởng : Trung ương Đoàn TNCSHCM
Nội dung giải thưởng: Thành tích xuất sắc công tác Đoàn và thanh niên trường học năm 2017 - 2018
Tác giả: Phan Lê Chung (Chính)

Young Researcher Award

2018
Đơn vị tặng thưởng : Vietnamese Theoretical Physics Society
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào (Chính)

Giải Nhì

2018
Đơn vị tặng thưởng : hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX, năm 2018
Nội dung giải thưởng: Đánh giá hiệu quả của phương pháp cai nghiện thuốc lá bằng nhĩ châm kết hợp với giáo dục sức khỏe liên quan đến thuốc lá tại tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trần Nhật Minh, Nguyễn Thị Hòa, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Minh Tâm

Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất của Hiệp hội kinh tế nông nghiệp Australia & New Zealand (AARES)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Australia
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng hàng năm Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất của Hiệp hội kinh tế nông nghiệp Australia & New Zealand (AARES)
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên (Chính)

Giấy khen giải khuyến khích Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2016-2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : 3623/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 26/12/2017
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật ngâm rễ hồ tiêu trong dung dịch thuốc Agrifos
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt Quốc gia
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất, lĩnh vực Y Dược
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giải Nhì Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh TT Huế

2017
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu giống lúa chịu phèn thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh TT Huế
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Giám đốc Đại học Huế

2017
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu công bố trên tap chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)