Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Nhì

2018
Đơn vị tặng thưởng : hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX, năm 2018
Nội dung giải thưởng: Đánh giá hiệu quả của phương pháp cai nghiện thuốc lá bằng nhĩ châm kết hợp với giáo dục sức khỏe liên quan đến thuốc lá tại tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trần Nhật Minh, Nguyễn Thị Hòa, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Minh Tâm

Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất của Hiệp hội kinh tế nông nghiệp Australia & New Zealand (AARES)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Australia
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng hàng năm Luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất của Hiệp hội kinh tế nông nghiệp Australia & New Zealand (AARES)
Tác giả: Nguyễn Đức Kiên (Chính)

Giấy khen giải khuyến khích Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2016-2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : 3623/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 26/12/2017
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật ngâm rễ hồ tiêu trong dung dịch thuốc Agrifos
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt Quốc gia
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất, lĩnh vực Y Dược
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Giám đốc Đại học Huế

2017
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu công bố trên tap chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Chứng nhận giải nhì Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : 2344/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 10/10/2017
Nội dung giải thưởng: Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi - Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu - Đồng tác giả
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Thủ tướng chính phủ nước Cọng hòa xã hội chủ nghiã Việt nam
Nội dung giải thưởng: Thành tích trong công tác năm học từ 2011-2016
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Giải thưởng Cố đô lần thứ 3

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Cao Ngọc Thành (Chính)

Best paper award

2017
Đơn vị tặng thưởng : Journal of Global Scholars of Marketing Science
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực, Hồ Khánh Ngọc Bích

Thầy thuốc ưu tú

2017
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch nước Cọng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Quyết định số 367QĐ-CTN ngày 24 tháng 2 năm 2017. Vào sổ vàng số: 518 Của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Bằng Khen đoạt giải khuyến khích giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : 1038/QĐ-LHHVN Chủ tich Hội Đồng Trung Ương Trưởng Ban tổ chức hội thi ngày 28/12/2016
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn streptomyces, nấm trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường