Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Summer Research Fellowship

2018
Đơn vị tặng thưởng : The University of Kansas
Nội dung giải thưởng: Research grant
Tác giả: Cao Lê Thanh Hải (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo và khoa học công nghệ lần thứ IX tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh

Giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT BẢN ĐỊA XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ ỨNG DỤNG BÓN CHO CÂY LẠC TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân

Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 2
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh (Chính), Đinh Thị Hồng Vân

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Tú Anh, Đinh Thị Hồng Vân (Chính)

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH TTH NĂM 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KĨ THUẬT TỈNH TTH
Nội dung giải thưởng: GIẢI BA
Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Đình Bình (Chính)

Giải nhất Sáng tạo KHCN tỉnh TT Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : TT Huế
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trên cây lúa và cây rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề xuất giải pháp hỗ trợ lộ trình phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cùng tham gia)
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chính), Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Phạm Thị Tuyết Nhung

Gải thưởng sáng tạo Khoa Học Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích với công trình Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư, Nguyễn Thị Diễm, Lê Thị Tuyết Nhân

Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa thiên Huế lần thứ IX-năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: giải khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn