Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải B toàn quốc về công trình Nghiên cứu, Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật

2015
Đơn vị tặng thưởng : Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Bằng khen Công trình Nghiên cứu, Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật xuất sắc
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2015
Đơn vị tặng thưởng : Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Đạt giải ba sáng tạo khoa học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Hội thi sáng tạo Khoa học Kĩ thuật lần thứ VII tỉnh Thừa Thiên Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : UBND Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Giám đốc Đại học Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu đạt giải thưởng Quốc gia
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Hiệu trưởng trường ĐHSP, Đại học Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Sư phạm Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu công bố trên Tạp chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 1432/QĐ-ĐHH, ngày 13/11/2015. Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Hội thi Khoa học Kĩ thuật

2015
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích hội thi Sáng tạo kĩ thuật lần thứ VII tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII

2015
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy (Chính), Nguyễn Văn Quang

Chứng nhận Hội thi sáng tạo Khoa học tỉnh Thừa Thiên Huế (Giải ba)

2015
Đơn vị tặng thưởng : 192/QĐ-BTCHT ngày 10/11/2015 Chủ tịch Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ Thuật Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII-năm 2015, Đạt Giải Nhất

2015
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị bệnh do Cryptosporidum Parvum gây ra ở Bò nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh

Bằng Khen Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt thành tích có giải thưởng cuộc thi sáng tạo KHCN Việt Nam
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng khen của Trung Ương Đoàn

2015
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 226/QĐ-TWĐTN, ngày 22/5/2015. BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)