Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng "Tài năng Khoa học Trẻ Việt Nam"

2012
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu (Chính)

Chứng nhận Giải ba Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, 2012

2012
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 2190/QĐ-UBND, ngày 21/11/2012. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI - năm 2012

2012
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Viết Khẩn

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2012
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Số 353/QĐ-ĐHNL, ngày 31/8/2012. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế

2011
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt giải 3 - Hội nghị KH trẻ toàn Quốc - Số 3443/QĐ-ĐHH-VP, ngày 17/11/2011. Đại học Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Giải thưởng Cố đô lần thứ 2

2011
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính)

Bằng Khen Trung Ương Đoàn

2011
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Giải 3- Giải thưởng NCKH Trẻ toàn Quốc. Số 296/QĐ-TWĐTN, ngày 10/5/2011. BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tác giả: Lê Khắc Phúc

Giải nhì Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2009
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hiệu quả của bài thuốc tiền liệt thanh giải trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt
Tác giả: Hoàng Văn Tùng (Chính), Nguyễn Thị Tân, Lê Đình Khánh