Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Thủ tướng chính phủ nước Cọng hòa xã hội chủ nghiã Việt nam
Nội dung giải thưởng: Thành tích trong công tác năm học từ 2011-2016
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Giải thưởng Cố đô lần thứ 3

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Cao Ngọc Thành (Chính)

Giải Nhì Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC)

2017
Đơn vị tặng thưởng : Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Giải thưởng Cố Đô về khoa học và công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Ngân, Lê Văn Hai, Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Hồng Hải, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đình Hường, Trịnh Thị Sen, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Xuân Tín

Best paper award

2017
Đơn vị tặng thưởng : Journal of Global Scholars of Marketing Science
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực, Hồ Khánh Ngọc Bích

Thầy thuốc ưu tú

2017
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch nước Cọng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Quyết định số 367QĐ-CTN ngày 24 tháng 2 năm 2017. Vào sổ vàng số: 518 Của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Giải khuyến khích VIFOTEC 2016 – Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công Trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế

Bằng Khen đoạt giải khuyến khích giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : 1038/QĐ-LHHVN Chủ tich Hội Đồng Trung Ương Trưởng Ban tổ chức hội thi ngày 28/12/2016
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn streptomyces, nấm trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Giải nhì, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Trần Thanh Lương (Chính), Hoàng Thị Lan Giao

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn Streptomyces, nấm Trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ”
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Võ Thị Mai Hương, Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Thị Hồng Quế

Giải nhì – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Nghiên cứu kết hợp Trichoderma và Pseudomonas phòng trừ bệnh thối trắng (S. rolfssi) và thối đen cổ rễ (As. niger) hại lạc ở khu vực miền Trung”
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thị Dung

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Lựa chọn các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phát triển cây hồ tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ”
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Văn Tuấn