Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình “Lựa chọn các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phát triển cây hồ tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ”
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Trần Thị Thu Hà, Trần Hạnh Lợi, Nguyễn Văn Tuấn

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2016, Đạt Giả ba

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu đặc tính CAM (Crasssulacean acid metabolism) cây Nha đam in vitro và cải tiến quy trình sản xuất giống cây Nha đam in vitro (Aloe Barbadensis Miller) ở Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Thị Bích Phượng, Đặng Thanh Long

Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Đinh Thị Hồng Vân, Trương Thanh Thúy

Khuyến khích tài năng năm 2016 - Bằng khen của Giám đốc Đại học Huế.

2016
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thành tích: “Bảo vệ Luận án Tiến sĩ trước 30 tuổi” theo quyết định số 1495/QĐ - ĐHH, ngày 16/11/2016.
Tác giả: Phan Thị Anh Thư (Chính)

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Khuyến khích
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương (Chính)

Tuổi trẻ Y Dược dạy và học Online

2016
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Y Dược Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Dương Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Bá Hải, Nguyễn Thị Minh Thành, Trần Thị Nguyệt, Đặng Thị Thanh Phúc, Võ Thị Diễm Bình, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Võ Thanh Tôn

Tuổi trẻ y dược dạy và học online

2016
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Y tế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì toàn quốc
Tác giả: Dương Thị Ngọc Lan (Chính), Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Bá Hải, Võ Thanh Tôn, Trần Thị Nguyệt, Đặng Thị Thanh Phúc, Võ Thị Diễm Bình, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Minh Thành

Bằng khen Chủ Tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : QĐ1523/QĐ-UBND ngày 04/07/2016 Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 8 tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Hirohide Kobayashi, Nawit Ongsavangchai, Miki Yoshizumi

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải Bạc, hạng mục ấn phẩm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Kobayashi Hirohide , Nawit Ongsavangchai, Miki Yoshizumi

Giấy khen bài báo tốt nhất công bố trên Tap chí Quốc tế có uy tín số 3/2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hội đồng biên tập Tạp chí Quốc tế Communication and Media Studies, India
Nội dung giải thưởng: Bài báo tốt nhất công bố trên Tap chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Giải Nhất

2016
Đơn vị tặng thưởng : BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Hội nghị Khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng Y Dược lần thứ 18
Tác giả: Hồ Việt Đức