Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-981-329-389-2

The Development of Global Legislative Politics - Rousseau and Locke Writ Global

springer, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Tác giả: Takashi Inoguchi and Lien Thi Quynh Le (Chủ biên)

978 90 272 0426 4

Interdisciplinary Perspectives on Vietnamese Linguistics (Chapter 8. (In)definiteness of Vietnamese noun phrases)

2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Đoàn Thị Quý Ngọc, Martin Everaert, and Eric Reuland

Máy xây dựng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Vương Hùng

9781138313866

Building Teacher Capacity in English Language Teaching in Vietnam

NXB Routledge - London, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo, Chương sách
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Hồ Thị Mỹ Hậu

Hình Học Vi Phân

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Đoàn Thế Hiếu (Chủ biên)

Hướng dẫn phân tích tình huống học phần Luật Thương mại 1

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Trần Thị Nhật Anh

Giáo trình Chế biến dược liệu

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Lê Thị Minh Nguyệt

Giáo trình Chế Biến Dược Liệu

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Tác giả: Lê Thị Minh Nguyệt

Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia Văn học và Giới

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thùy Trang

Lịch sử Đảng bộ xã Vinh Hiền

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên), Trần Đình Hùng

Quan hệ Thái Lan - Việt Nam cuối thế kỷ XVIII - giữa thế kỷ XIX

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chủ biên)

978-604-974-176-0

Miễn dịch học cơ bản

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Miễn dịch học
Tác giả: Trần Thanh Loan, Trần Đình Bình, Piero Misiani, Guido Forni