Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Data Structures and Algorithms

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Lê Quang Chiến (Chủ biên), Hoàng Quang

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ NĂNG NGHE-NÓI TIẾNG PHÁP

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Kim Liên

978-604-974200-2

Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Quang Lịch, Trần Đức Hạnh, Hà Hoàng Thiện, Nguyễn Đạt

Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1986 - 2006)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Lê Thị Anh Đào (Chủ biên)

978-604-68-3762-6

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử

NXB văn hóa văn nghệ TPHCM, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Gìn giữ và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên Đồi Cát Bay Mũi Né

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên)

978-604-974-140-1

Lịch sử Đảng bộ xã Hương Giang (1976-2015)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 6

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 7

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 8

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 9

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

“The Relation Between Vietnam and Portugal the Past and the Present”,

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Thị Tâm