Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-202-6

Văn hóa giao tiếp du lịch

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Tác giả: Huỳnh Diên Tường Thụy, Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ biên), Phạm Anh Huy, Trương Kiều Ngân, Thái Thị Hồng Phúc

Văn hóa giao tiếp du lịch

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Trương Kiều Ngân, Nguyễn thị Hương Huế (Chủ biên), Thái thị Hồng Phúc, Phạm Anh Huy, Huỳnh Diên Tường Thụy

Mô học

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Mô học
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo Tiên (Chủ biên)

Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng gía trị sống của sinh viên Đại học Huế

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng

Data Structures and Algorithms

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Lê Quang Chiến (Chủ biên), Hoàng Quang

Dịch thuật từ ngữ văn hóa tiếng Việt sang tiếng Hán

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Võ Trung Định (Chủ biên)

978-604-60-3050-8

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi lợn

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lã Văn Kính, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân

Văn học Mỹ 1

đại học ngoại ngữ, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Lê Ngọc

978-604-959-414-4

Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17 (1954-1967)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

ISBN-978-604-60-3074-8

Hội thảo bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 18-Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh trong điều kiện nhà lưới

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ biên), Trần Hà Phong, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh

978-604-974-134-0

Giáo trình Thực hành Hóa sinh và Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-134-0

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Phùng Lan Ngọc, Đinh Thị Hương Duyên, Hồng Bích Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Lan Phương

Kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chủ biên)