Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786047360727

Giúp em học tốt Tiếng Anh 4

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên)

Hướng dẫn quy trình, thao tác PCR

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chủ biên), Bùi Thị Hiền

Trồng trọt đại cương

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Xuân Phương

978-604-62-5981-7

Văn học từ những góc nhìn (viết chung)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-80-3565-5

KỶ YẾU HỘI THẢO NỀN KINH TẾ SỐ TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo trình Tham Vấn Tâm lý

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chủ biên), Nguyễn Phước Cát Tường

Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức cho trẻ em

NXB Đại học Hue, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chủ biên), Phan Minh Tiến, Đinh Thị Hồng Vân

978-981-13-2526-7

Flood and food as potential carriers of disease in urban and rural areas. In book: Health in Ecological Perspectives in the Anthropocene

Springer, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia

9789493079069

Environmental and health impacts of organic and inorganic contaminants in Cau Hai lagoon: impact assessment for fish consumers

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Tác giả: TRAN THI AI MY (Chủ biên)

ISBN: 978-604-80-3456-6

Dạy học theo dự án ở trường Mầm non

NXB Thông tin và Truyền thông, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chủ biên), Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi