Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 -2016) (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Triết học Pháp từ cội nguồn đến hiện đại (viết chung, nhiều tác giả)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Phạm Quang Trung

9786046532477

Một số vấn đề về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Lao Động, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Đình Chiến (Chủ biên), Trần Thị Giang

Bài tập Tiếng Anh 11

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Quỳnh Như (Chủ biên), NGUYỄN THỊ BẢO TRANG, Phạm Thị Nguyên Ái, Đặng Thị Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Bí mật tuổi trăng non

NXB Kim Đồng, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thanh Tâm Nguyễn (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật Hôn nhân và gia đình

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)