Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-80-3565-5

NỀN KINH TẾ SỐ TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

Giáo trình Tham Vấn Tâm lý

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chủ biên), Nguyễn Phước Cát Tường

Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức cho trẻ em

NXB Đại học Hue, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chủ biên), Phan Minh Tiến, Đinh Thị Hồng Vân

978-981-13-2526-7

Flood and food as potential carriers of disease in urban and rural areas. In book: Health in Ecological Perspectives in the Anthropocene

Springer, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia

9789493079069

Environmental and health impacts of organic and inorganic contaminants in Cau Hai lagoon: impact assessment for fish consumers

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Tác giả: TRAN THI AI MY (Chủ biên)

ISBN: 978-604-80-3456-6

Dạy học theo dự án ở trường Mầm non

NXB Thông tin và Truyền thông, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chủ biên), Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim

978-604-62-5696-0

Báo chí truyền thông-Những vấn đề trọng yếu

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Báo chí
Tác giả: Phan Quốc Hải