Dữ liệu Sách, giáo trình

Lý thuyết độ đo và tích phân

NXB Đại học Huế, 1993
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng

NXB Đà Nẵng, 1993
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến, và nnk

Thạch Lam - văn chương và cái đẹp (viết chung)

1993
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong

Thuyết Tiến Hoá Phân Tử Trung Tính (Dịch từ Nguyên bản Tiếng Anh của Tác giả Motoo Kimura)

NXB Thuận Hoá, 1993
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Trọng Phán

Tiếng Pháp 10

1993
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Quang Đệ

Tiếng Pháp 10 - Guide Pédagogique

1993
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Quang Đệ

Văn học Lý - Trần

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1993
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng

Văn tuyển Hán Văn Việt Nam

1993
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Thanh

Danh nhân văn hoá Quảng Bình

1992
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Ngô Thời Đôn

Em biết anh là ai

NXB Đà Nẵng, 1992
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hà Văn Thịnh

Mỹ học - lịch sử và quan niệm

NXB Thuận Hoá, 1992
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Phú Phong