Dữ liệu Sách, giáo trình

Didactic Toán

1990
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Quang Đệ

Quảng Bình Di Tích Và Danh Thắng

1990
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Lịch Sử Đảng Bộ Thị Xã Hội An

1989
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Ca Dao Dân Ca (bình Trị Thiên)

1988
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Những Khám Phá Về Hoàng Đế Quang Trung

1988
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Văn Học Dân Gian Thừa Thiên Huế

1988
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Đại Vinh

Ngữ Pháp Văn Bản Tiếng Pháp

1987
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Quang Đệ

Rồng Rắn Đi Đâu

1987
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Sổ Tay Người Yêu Thơ

1987
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Truyện Cổ Dân Gian (bình Trị Thiên)

1987
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng