Dữ liệu Sách, giáo trình

Tin Học Đại Cương B

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2000
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Trương Công Tuấn, Nguyễn Gia Định

Tọa Độ Descartes Trong Không Gian

2000
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Đạo Dõng

Toán cao cấp, Tập II

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2000
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Ngư, Lê Viết; Danh, Phan Văn;Định, Nguyễn; Hạp, Lê Văn; Hoàng, Lê Văn Hạp

Từ điển lịch sử Thừa Thiên - Huế

2000
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Đình Phúc

Từ điển Lịch sử Thừa Thiên Huế

2000
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Bùi Thị Tân

Từ Điển Lịch Sử Thừa Thiên Huế

2000
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Từ điển lịch sử Thừa Thiên Huế

2000
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Văn Đăng

Từ điển phổ thông ngành nghề truyền thống Việt Nam (đồng tác giả)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trương Công Huỳnh Kỳ