Dữ liệu Sách, giáo trình

Thổ nhưỡng học

NXB Nông Nghiệp, 1991
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thanh Bồn

Các thoát vị bẹn và đùi

1990
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Trường An

Didactic Toán

1990
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Quang Đệ

Quảng Bình Di Tích Và Danh Thắng

1990
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Lịch Sử Đảng Bộ Thị Xã Hội An

1989
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Ca Dao Dân Ca (bình Trị Thiên)

1988
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng

Những Khám Phá Về Hoàng Đế Quang Trung

1988
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Đỗ Bang

Văn Học Dân Gian Thừa Thiên Huế

1988
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Đại Vinh

Ngữ Pháp Văn Bản Tiếng Pháp

1987
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trương Quang Đệ

Rồng Rắn Đi Đâu

1987
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Hoàng