Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sinh học Thực vật và Nấm

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh (Chủ biên)

NẤM HỌC

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống Học phần Luật Hôn nhân và gia đình

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)

978-3-319-78490-8

Internationalisation in Vietnamese Higher Education

Spinger, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga

ISBN: 978-604-959-071-9

Gia đình và dòng họ Thừa Thiên Huế trong lịch sử

NXB Thuận Hoá, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến

Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 -2016) (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Triết học Pháp từ cội nguồn đến hiện đại (viết chung, nhiều tác giả)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Phạm Quang Trung

9786046532477

Một số vấn đề về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Lao Động, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Đình Chiến (Chủ biên), Trần Thị Giang

Bài tập Tiếng Anh 11

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Quỳnh Như (Chủ biên), NGUYỄN THỊ BẢO TRANG, Phạm Thị Nguyên Ái, Đặng Thị Cẩm Tú, Nguyễn Ngọc Bảo Châu

978-604-924-334-9

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất (Chủ biên), Bùi Cách Tuyến (Chủ biên), Phạm Văn Kim (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường