Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp và phòng tránh thiên tai

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt

ISBN: 978-604-974158-6

Tư tưởng Phan Bội Châu về giáo dục và ý nghĩa của nó đối với đổi mới giáo dục việt Nam hiện nay

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

9786048877392

Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển (nhiều tác giả)

NXB Dân Trí, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân

9786049741371

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân, Hồ Vũ Ngọc Phương, Châu Thanh Hải, Mai Thị Lệ

ISBN: 978-604-84-3523-3

Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860)

NXB Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến (đồng tác giả)

ISBN: 978-604-974-130-2

Thông tin cáp quang

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Quang học
Tác giả: Lê Văn Tuất (Chủ biên)

978-604-974-146-3

Giáo trình Động vật rừng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên), Trần Mạnh Đạt (Chủ biên)

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Văn (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

Lịch sử Đảng bộ phường Hương Xuân (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoa (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Lê Nhật Minh, Nguyễn Xuân Thạnh

978-604-974-147-0

Advanced methodologies in wild mammal field surveys

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên)

Lịch sử Đảng bộ xã Phong Hiền 1930-2015

2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên)