Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974200-2

Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Quang Lịch, Trần Đức Hạnh, Hà Hoàng Thiện, Nguyễn Đạt

Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1986 - 2006)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Lê Thị Anh Đào (Chủ biên)

978-604-974-193-7

Giáo trình Giải phẫu học (Dành cho sinh viên cử nhân y học)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Giải phẫu học và hình thái học
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí (Chủ biên), Nguyễn Sanh Tùng (Chủ biên), Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thành Phúc, Nguyễn Bá Lưu

978-604-68-3762-6

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử

NXB văn hóa văn nghệ TPHCM, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Gìn giữ và tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên Đồi Cát Bay Mũi Né

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Văn Thăng (Chủ biên)

978-604-974-140-1

Lịch sử Đảng bộ xã Hương Giang (1976-2015)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 6

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 7

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 8

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 9

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

978-967-2165-63-7

Chapter 7. The benefts of using rice straw-derived solid fuel to reduce open burning emissions in the Mekong Region. In: Development and Climate Change in the Mekong Region : Case Studies. Edited by Chayanis Kritasudthaheewa, Hap Navy, Bui Duc Tinh, Saykham Voladet.

2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyen Thị Kim Oanh (Chủ biên), Didin A. Permadi, P. Abdul Salam, Nguyen Nhat Ha Chi, Phạm Khắc Liệu, Đường Văn Hiếu, Prapat Pongkiatkul, Ketwalee Kositkanawuth, Kok Sothea, Chea Eliyan, Philip Hopke, Chu Thai Hoanh

“The Relation Between Vietnam and Portugal the Past and the Present”,

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Thị Tâm