Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Động lực nước dưới đất

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến

Động vật không xương sống

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên), Hoàng Đình Trung

Edwardsiella tác nhân gây bệnh phổ biến trong nuôi trồng thuỷ sản

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Hồng

Farmers' responses to VietGAP: a case study of a policy mechanism for transforming the traditional agri-food system in Vietnam

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chủ biên)

Giáo Trình Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

Giáo trình Kỹ thuật trồng nấm, ISBN 978-604-912-946-9

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trương Thị Ly Na, Hoàng Trung Thông, Hồ Thị Hải

Giáo trình Phân tích Hóa sinh - Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-912-941-4

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trần Thị Lệ (Chủ biên), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hoàng Thị Lan Giao (Chủ biên), Đoàn Thị Hồng Phước, Trần Thanh Lương

Giáo trình Vi sinh vật học môi trường

NXB Bách khoa Hà Nội, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Viết Cường (Chủ biên), Bùi Văn Hạt, Lê Thị Bích Lam, Nguyễn Xuân Huy, Phạm Quang Hà, Biền Văn Minh

Giáo trình: Kỹ thuật vườn ươm cây Lâm nghiệp. ISBN: 978-604-912-947-6

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên), Trần Nam Thắng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Ngô Tùng Đức, Lê Thiên Vinh, Hoàng Trung Thông, Hồ Đăng Nguyên

Giáo Trình: Trồng rừng. ISBN: 978-604-912-948-3.

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chủ biên), Trần Minh Đức, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Lê Thiên Vinh, Ngô Tùng Đức, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Thị Bích Thu, Hồ Đăng Nguyên

Handbook of Monitoring, Reporting, and Verification for a Greenhouse Gas Mitigation Project with Water Management in Irrigated Rice Paddies

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Kazunori Minamikawa (Chủ biên), Takayoshi Yamaguchi, Takeshi Tokida, Shigeto Sudo, Kazuyuki Yagi, Agnes Tirol-Padre, Trần Đăng Hòa