Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp xã ở khu vực nông thôn (Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Đỗ Thị Việt Hương (Chủ biên), Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Tsutsui Kazunobu

978-604-974-120-3

Giá thể và dinh dưỡng cây trồng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Quy

ISBN 978-604-57-4751-3

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Nội chiến đến kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1865-1918)

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Dương Quang Hiệp (Chủ biên)

978-604-974-087-9

Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-087-9

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế, Phùng Lan Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Hồ Công Hưng, Nguyễn Lan Phương

25 năm hợp tác nghiên cứu Nông Nghiệp Việt Nam - ACIAR

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả

9786047360727

Giúp em học tốt Tiếng Anh 4

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên)

Văn học Nga thế kỷ XIX

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Vũ Yến Sơn

Giới trong Phát triển nông thôn bền vững

Học viện Phụ nữ Việt Nam, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên)

978-604-1-13049-4

Sinh học phân tử của tế bào tập 4

NXB Trẻ, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Thị Nguyệt Minh, Trần Thị Thu Thủy, Lê Hoàng, Nguyễn Văn Nhương, Trịnh Thu Lê, Phạm Tuấn Thạch

978-604-1-13049-4

Sinh học phân tử của tế bào tập 5

NXB Trẻ, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Hưng, Lê Thị Nguyệt Minh, Phạm Tuấn Thạch, Trương Linh Huyền, Nguyễn Thanh Dịu, Trần Thị Thu Thủy

978-604-58-8324-2

Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945-1975)

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Thành Nam