Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kỹ thuật dạy học Sinh học

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Đức Duy (Chủ biên), Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Phạm Thị Phương Anh trường đại học Sư phạm

Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thuỷ sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kỹ Thuật trồng, chăm sóc và chế biến cà phê

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên)

Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè

NXB Nông Nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên), Nguyễn Quốc Sinh, Hồ Ngọc Mẫn, Huỳnh Thị Thu Hà

Phân tích đất và phân bón (3 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương

Phương pháp Toán lý 1

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chủ biên), Lê Ngọc Minh

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TẠI MỘT SỐ TỈNH BẮC TRUNG BỘ. ISBN:978-604-912-924-7

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Trương Đỗ Minh Phượng, Dương Tố Trinh, Dương Đệ Phương, Thân Văn Quý

sinh học thực vật

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí

Tài liệu hướng dẫn công tác phục vụ lưu động

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Vũ Dương Thúy Ngà (Chủ biên), Hoàng Dũng, Vĩnh Quốc Bảo, Nguyễn Tấn Thanh Trúc, Lê trung Nghĩa, Vũ Thúy Hậu, Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tài liệu Hướng dẫn vận hành trại cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

Tìm kiếm, thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Hoa Thám