Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-981-13-2526-7

Flood and food as potential carriers of disease in urban and rural areas. In book: Health in Ecological Perspectives in the Anthropocene

Springer, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia

978-604-62-5696-0

Báo chí truyền thông-Những vấn đề trọng yếu

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Báo chí
Tác giả: Phan Quốc Hải

978-3-319-78490-8

Internationalisation in Vietnamese Higher Education

Spinger, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga

Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 -2016) (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Triết học Pháp từ cội nguồn đến hiện đại (viết chung, nhiều tác giả)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên), Phạm Quang Trung

9786046532477

Một số vấn đề về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Lao Động, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Đình Chiến (Chủ biên), Trần Thị Giang

Bí mật tuổi trăng non

NXB Kim Đồng, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thanh Tâm Nguyễn (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần luật Hôn nhân và gia đình

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ biên)