Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng gía trị sống của sinh viên Đại học Huế

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Phạm Thị Thúy Hằng

978-604-959-414-4

Khu phi quân sự - Vĩ tuyến 17 (1954-1967)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

Dự báo trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam dưới góc nhìn thi pháp học và văn hoá học

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ biên)

978-604-65-4308-4

Cân bằng dây chuyền sản xuất: Giải thuật và Ứng dụng

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Tác giả: Hồ Quốc Dũng (Chủ biên), Lê Thị Quỳnh Liên

Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1986 - 2006)

NXB Thuận Hoá, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Lê Thị Anh Đào (Chủ biên)

978-604-68-3762-6

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử

NXB văn hóa văn nghệ TPHCM, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Bí mật tuổi trăng non

NXB Kim Đồng, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ biên)

9786024622480

Proceedings of the 5th International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Contexts

Media Nusa Creative Publishing, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân

978-604-80-3964-6

Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu của thế kỷ XXI - tập 1

2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

978-604-66-3711-0

Đề kháng kháng sinh của Helicobacter Pylori: dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị

NXB Y học, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên)

978-604-974-169-2

BỆNH LÝ CỔ TỬ CUNG

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên)

Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp và phòng tránh thiên tai

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt