Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

"Content based instruction inteaching tourism"- International Conference proceedings: “Teaching and learning foreign languages in association with subject-matter content”

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-974-069-5

Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp xã ở khu vực nông thôn (Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế)

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chủ biên), Đỗ Thị Việt Hương (Chủ biên), Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Tsutsui Kazunobu

BTG/ĐN-2019

Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860)

NXB Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến (đồng tác giả)

978-981-13-2526-7

Flood and food as potential carriers of disease in urban and rural areas. In book: Health in Ecological Perspectives in the Anthropocene

Springer, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Nguyễn Thanh Gia

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim

978-604-62-5696-0

Báo chí truyền thông-Những vấn đề trọng yếu

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Báo chí
Tác giả: Phan Quốc Hải

978-3-319-78490-8

Internationalisation in Vietnamese Higher Education

Spinger, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga

ISBN: 978-604-959-071-9

Gia đình và dòng họ Thừa Thiên Huế trong lịch sử

NXB Thuận Hoá, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến

Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 -2016) (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng