Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 -2016) (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

9786046532477

Một số vấn đề về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Lao Động, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Đình Chiến (Chủ biên), Trần Thị Giang

978-1-78466-255-4

Sustainable Tourism VIII

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

ISBN 978-0-6483295-0-3

"Enhancing Teenage EFL Learners’ Motivation through Activity-Based Language Teaching" in DEPISA Monograph 5

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Trần Quang Ngọc Thúy

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Lê Thị Thảo

Ba chiều cạnh của phê bình

NXB Hội Nhà văn, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế

Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trong sử dụng đất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. ISBN: 978-604-912-773-1

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Phan Thị Phương Nhi

Community initiatives for local sustainability. Chapter III: Ecotourism project in Hong Ha commune: A case study of sustainable community initiatives in Vietnam. Pp. 43-66, Published by Kyoto University, printed by Hokuto Print Co., LTD.

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng, Miki Yoshizumi (Chủ biên), Hirohide Kobayashi, Lê Ngọc Vân Anh, Jane Singer, Ayako Fujieda, Takaaki Miyaguchi (Chủ biên), Holger Schafer