Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bí mật tuổi trăng non

NXB Kim Đồng, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm (Chủ biên)

9786024622480

Proceedings of the 5th International Conference on Language, Society, and Culture in Asian Contexts

Media Nusa Creative Publishing, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân

978-604-80-3964-6

Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam cho các thập niên đầu của thế kỷ XXI - tập 1

2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm

Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp và phòng tránh thiên tai

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu, Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt

ISBN: 978-604-974158-6

Tư tưởng Phan Bội Châu về giáo dục và ý nghĩa của nó đối với đổi mới giáo dục việt Nam hiện nay

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

9786048877392

Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển (nhiều tác giả)

NXB Dân Trí, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân

ISBN: 978-604-84-3523-3

Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860)

NXB Đà Nẵng, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến (đồng tác giả)

9786049615368

Trung bộ và nam bộ thời chúa Nguyễn

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Ngô Đức Lập

978-604-974-132-4.

Đất cát biển miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Nguyễn Trung Hải, Trần Thị Ánh Tuyết

Đất nhiễm mặn trồng lúa ven biển: Đặc điểm và giải pháp sử dụng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi

978-604-62-4686-2

"Content based instruction inteaching tourism"- International Conference proceedings: “Teaching and learning foreign languages in association with subject-matter content”

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga