Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình XML và ứng dụng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Nguyễn Mậu Hân (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Dũng

Li luan day hoc vat li

Nha xuat ban Dai hoc Hue, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo (Chủ biên)

9786049741371

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân, Hồ Vũ Ngọc Phương, Châu Thanh Hải, Mai Thị Lệ

ISBN: 978-604-974-130-2

Thông tin cáp quang

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Quang học
Tác giả: Lê Văn Tuất (Chủ biên)

978-604-974-146-3

Giáo trình Động vật rừng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên), Trần Mạnh Đạt (Chủ biên)

Object-Oriented Programming

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Trương Công Tuấn (Chủ biên), Trần Thanh Lương

Cơ sở toán cho tin hoc

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Trương Công Tuấn, Lê Mạnh Thạnh (Chủ biên), Trần Việt Khoa

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Văn Huy (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa, Phạm Thị Phương Lan

978-604-974-120-3

Giá thể và dinh dưỡng cây trồng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Quy

978-604-974-087-9

Giáo trình Thực hành Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-087-9

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế, Phùng Lan Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Hồ Công Hưng, Nguyễn Lan Phương

Văn học Nga thế kỷ XIX

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Vũ Yến Sơn

978-604-974-085-5

Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chủ biên), Hoàng Văn Nam (Chủ biên), Dương Thanh Thủy, Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung