Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-202-6

Văn hóa giao tiếp du lịch

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Tác giả: Huỳnh Diên Tường Thụy, Nguyễn Thị Hương Huế (Chủ biên), Phạm Anh Huy, Trương Kiều Ngân, Thái Thị Hồng Phúc

Văn hóa giao tiếp du lịch

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Tác giả: Trương Kiều Ngân, Nguyễn thị Hương Huế (Chủ biên), Thái thị Hồng Phúc, Phạm Anh Huy, Huỳnh Diên Tường Thụy

Mô học

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Mô học
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo Tiên (Chủ biên)

Data Structures and Algorithms

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Lê Quang Chiến (Chủ biên), Hoàng Quang

Văn học Mỹ 1

đại học ngoại ngữ, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Lê Ngọc

978-604-974-134-0

Giáo trình Thực hành Hóa sinh và Sinh lý thực vật, ISBN 978-604-974-134-0

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Phùng Lan Ngọc, Đinh Thị Hương Duyên, Hồng Bích Ngọc, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Lan Phương

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KỸ NĂNG NGHE-NÓI TIẾNG PHÁP

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Kim Liên

ISBN: 978-604-974-181-4

Giáo trình Lôgíc học hình thức

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), Phạm Quang Trung

Giáo trình XML và ứng dụng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Tác giả: Nguyễn Mậu Hân (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Dũng

Li luan day hoc vat li

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Văn Giáo (Chủ biên)

978-604-974-178-4

Textbook Fundamental Informatics

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Nguyễn Đăng Bình (Chủ biên)

9786049741371

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân, Hồ Vũ Ngọc Phương, Châu Thanh Hải, Mai Thị Lệ