Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-80-3565-5

KỶ YẾU HỘI THẢO NỀN KINH TẾ SỐ TRƯỚC BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-1-78466-255-4

WIT Transactions on Ecology and the Environment, Volume 227, 2018

WIT Press, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-84-2715-3

Kỷ yếu Hội thảo Quốc Gia Khoa Học Quản Trị và Kinh Doanh lần thứ VI, COMB 2017

NXB Đà Nẵng, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

978-604-62-9781-9

Sustainable Tourism Practices by Budapest Zoo and Botanical Garden (Hungary). In "Critical Issues For Sustainable Tourism Development In South East Asia"

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga