Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo General English Proficiency or English-for-Teaching? The preferences of in-service teachers
Tác giả PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
Tên tạp chí đăng RELC Journal-SCI
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang
Lĩnh vực NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
File đính kèm