Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Nghiên cứu chế tạo khuôn Bi4Ti3O12 bằng phương pháp muối nóng chảy
Tác giả Phan Đình Giớ, Trần Duy Cẩn
Tên tạp chí đăng Kỷ yếu Hội Nghị Vật Lý Thừa Thiên Huế 2016, NXB Đại Học Huế
Năm đăng 2016
Tập 1
Số
Trang 37-42
Lĩnh vực VẬT LÝ
File đính kèm