Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Một quy trình tổ chức dạy học Tin học với mô hình b-learning
Tác giả Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành
Tên tạp chí đăng Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giáo dục kỹ thuật, các xu hướng công nghệ và thách thức", ĐHBK Hà Nội.ISBN 978 - 604 - 95 - 0005 - 3
Năm đăng 2016
Tập
Số
Trang 117-126
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm