Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Một số vấn đề về đánh giá năng lực học tập và phát triển công nghệ thông tin
Tác giả Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành
Tên tạp chí đăng Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế ", The International conference on human resources training to meet the requirements of international intergration", ĐH Quảng Bình 10/2016,
Năm đăng 2016
Tập
Số
Trang 180 - 187
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm