Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Dạy học kiến tạo - tương tác và phát triển năng lực sáng tạo của người học trên mô hình b-learning
Tác giả Nguyễn Thế Dũng, Lê Huy Tùng
Tên tạp chí đăng Tạp chí KHGD - ĐHSP Huế, ISSN 1859-1612.
Năm đăng 2016
Tập
Số 2
Trang 25-33
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm