Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Dạy học Tin học theo định hướng phát triển năng lực với mô hình b-learning - một trường hợp nghiên cứu ở Đại học Sư phạm Huế
Tác giả Nguyễn Thế Dũng, Dương Phương Hùng
Tên tạp chí đăng Tạp chí Khoa học - ĐH Quảng Nam, ISSN 0866 - 7586.
Năm đăng 2016
Tập
Số 9
Trang 39 - 49
Lĩnh vực KHOA HỌC GIÁO DỤC
File đính kèm